Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid

Szkolny Konkurs o ks. Piotrze Skardze

4 kwietnia 2012

Gaude Mater Polonia – Wesel się Matko Polsko – tymi słowami hymnu Samorząd Uczniowski przywołał pamięć dwóch wielkich Polaków: błogosławionego papieża Jana Pawła II – w 7 rocznicę jego śmierci, a już za niespełna miesiąc, w pierwszą rocznicę beatyfikacji oraz ks. Piotra Skargę, którego osobę Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił patronem roku 2012. Postać bł. Jana Pawła II jest nam wszystkim nie tylko dobrze znana, ale przede wszystkim bliska. Dla upamiętnienia jego osoby młodzież zaprezentowała zgromadzonym w auli liceum gościom oraz społeczności szkolnej dwa fragmenty poezji bł. Jana Pawła II: Rozmowa ojca z synem w krainie Moria w wykonaniu uczennicy Kamili Kostrzębskiej, oraz Późniejsze rozpamiętywanie spotkania w wykonaniu Katarzyny Waś. Następnie wysłuchano nagrania fragmentu homilii Jana Pawła II wygłoszonej 2 czerwca 1979 roku na ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie.

Drugą część uroczystości stanowiła gala szkolnego konkursu o ks. Piotrze Skardze: Kto ojczyźnie służy, sobie samemu służy.

Honorowy patronat nad tym konkursem objęli: przyjaciel naszej szkoły i fundator nagród dla młodzieży ks. prałat Stanisław Kuć — Proboszcz Parafii w Radzyminie i p. dr Urszula Zimińska — Dyrektor naszego Liceum. Organizacją i koordynowaniem prac zajęła się p. Agnieszka Strojecka.

Celem konkursu było uczczenie wielkiego człowieka, kapłana i Polaka ks. Piotra Skargi w czterechsetną rocznicę jego śmierci.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Ogółem wzięło w nim udział 37 uczniów naszego liceum. Sylwetkę ks. Skargi przybliżył zebranym uczeń Marek Oleksy.

I. W kategorii — konkurs wiedzy o życiu i działalności ks. Piotra Skargi

Udział wzięły 22 osoby.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością życiorysu Skargi, ale również treści jego Kazań Sejmowych, co biorąc pod uwagę archaiczny już język dzieła, samo w sobie było dużym wyzwaniem.

Po eliminacjach komisja w składzie: p. Agnieszka Strojecka, p. Dorota Doroszkiewicz, p. Agata Ołownia-Sarna, p. Anna Romaszko przyznała nagrody:

I miejsce: Kamila Kostrzębska IIc
II miejsce: Katarzyna Kryśkiewicz IIc
III miejsce: Katarzyna Wilczyńska Ic
Wyróżnienie: Monika Szczepanik IIIa
Podziękowanie za udział dla:
 1. Martyna Baranowska IIId
 2. Magdalena Sobolewska IIId
 3. Patrycja Jóźwiak IIc
 4. Maria Andrasik IIId
 5. Przemysław Śledź IIIa
 6. Magdalena Sasin IIId
 7. Marcin Smoliński IIIb
 8. Marlena Stankiewicz IIIc
 9. Paulina Chlebowska IIc
 10. Olga Dobczyńska IIIc
 11. Aleksandra Ołdak IIIc
 12. Krystian Pisarek Ib
 13. Damian Szczepański IIIb
 14. Paulina Waryszak IIa
 15. Karolina Biedrzycka IIIc
 16. Kamil Żmijewski IIId
 17. Karolina Kielak IIIe
 18. Natalia Pstrzoch IIIe

II. W kategorii — prezentacja multimedialna

Uczniowie przygotowali 15 prezentacji.

Komisja w składzie: p. Karolina Odelska, p. Jolanta Sitek i p. Mariusz Mazurek wytypowała zwycięzców:

I miejsce: Karol Matusiak IIb
II miejsce: Adriana Czyż IIIc
III miejsce: Karolina Pakuła IIId
Wyróżnienie: Paulina Waryszak IIa
Podziękowanie za udział dla:
 1. Paulina Ber IIId
 2. Emilia Kielak IIId
 3. Katarzyna Waś IIId
 4. Magda Gawryś Id
 5. Magdalena Myśliwiec IIIc
 6. Marlena Mazur IIIe
 7. Joanna Roguska IIId
 8. Ilona Augustyniak IIIa
 9. Anna Zawistowska IIIa
 10. Kamila Kostrzębska IIc
 11. Kinga Szraga IIIe

Nagrody, wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie wręczali młodzieży zaproszeni goście i komisja konkursu. Po wręczeniu nagród Karol Matusiak przedstawił swoją prezentację. Na koniec szkolny zespół „Anima mea” zaśpiewał Barkę oraz wybrane utwory C. K. Norwida.

W świąteczny klimat wprowadziły zebranych ciepłe i serdeczne życzenia Wielkanocne Pani Dyrektor.