Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


Święto Odzyskania Niepodległości.

Finał Szkolnego Konkursu Historycznego „Piękno Ziemi Ojczystej”

Rok szkolny 2012/2013


„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba...

Tęskno mi, Panie...”

Cyprian Kamil Norwid


Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie: nauczyciele i uczniowie uczcili Rocznicę Odzyskania Niepodległości gromadząc się w Auli Szkoły podczas uroczystego finału Szkolnego Konkursu Historycznego „Piękno Ziemi Ojczystej”.

Organizatorem Szkolnego Konkursu Historycznego był Zespół Przedmiotowy Nauk Społecznych. Patronat nad konkursem sprawuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. Celem konkursu było pogłębianie wśród młodzieży znajomości historii Polski i regionu z zakresu historii kultury i literatury, szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym), propagowanie polskich osiągnięć w historii, aktywizacja młodych miłośników historii. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Uczestnicy mogli wziąć udział‚ w następujących kategoriach konkursu: turnieju wiedzy z zakresu historii, konkursie prac pisemnych – esejów, konkursie prac plastycznych – plakatów, opracowaniu prezentacji multimedialnych. Tematy prac konkursowych brzmiały: „Postać w dziejach Polski, którą podziwiam.” (praca pisemna – esej), „Miejsce w Polsce, które mnie urzekło…” (plakat lub fotografia), „Te miejsca warto zobaczyć!” (Prezentacja multimedialna lub album), turniej wiedzy z znajomości historii Polski, dziejów regionu i małej ojczyzny z zakresu historii kultury oraz umiejętności umiejscawiania w czasie ważnych wydarzeń i postaci związanych z tą tematyką.

Komisja konkursowa działała w składzie: dr Urszula Zimińska – Przewodniczący, mgr Lidia Wize, mgr Agnieszka Strojecka, mgr Karolina Odelska, mgr Jolanta Sitek - Członkowie. Turniej wiedzy przeprowadziła pani Karolina Odelska. Jury konkursu wyłoniło laureatów w kategoriach: prezentacji multimedialnej, zdjęcia i plakatu, albumu i eseju.

Turniej wiedzy został rozstrzygnięty w auli.

- Kategoria: prezentacja multimedialna

Patrycja Jóźwiak, klasa IIIC – I miejsce

Łukasz Roguski, klasa IA – Nagroda Specjalna

Milena Żmijewska, klasa IIB - Wyróżnienie

Małgorzata Gajda, klasa IIB - Wyróżnienie

Aleksandra Gwiazdowska, klasa ID - Wyróżnienie

Konstancja Szkoda, klasa ID - Wyróżnienie

- Kategoria: zdjęcie i plakat

Katarzyna Śladowska, klasa IA – I miejsce

Natalia Paterek, klasa ID – Nagroda Specjalna

Wioleta Choińska, klasa ID - Wyróżnienie

Paulina Budek, klasa IC - Wyróżnienie

Weronika Raczyńska, klasa IIC - Wyróżnienie

Katarzyna Grudkowska, klasa IIC - Wyróżnienie

Karolina Mordecka, klasa IC – Wyróżnienie

- Kategoria: album

Jessica Michalczyk, klasa IA – I miejsce

Marta Szczepanik, klasa IA - Wyróżnienie

Patrycja Żera, klasa IIA - Wyróżnienie

Monika Kowalska, klasa IIID - Wyróżnienie

Magda Gawryś, klasa IID - Wyróżnienie

Kinga Gołębiewska, klasa IID - Wyróżnienie

Sylwia Krawczyk, klasa IIA - Wyróżnienie

- Kategoria: esej

Cezary Wardak, klasa IIC – I miejsce

Aleksander Klos, klasa IIID – II miejsce

Katarzyna Szymańska, klasa IIB – III miejsce

Aleksandra Syrówka, klasa IC – Nagroda Specjalna

Dagmara Fabisiak, klasa IIIB - Wyróżnienie

Angelika Kryśkiewicz, klasa IIC - Wyróżnienie

Izabela Szczepanek, klasa IIID - Wyróżnienie

Klaudia Kolarczyk, klasa IA - Wyróżnienie

Anna Śliwińska, klasa IIB – Wyróżnienie

- Kategoria: turniej wiedzy

Maciej Malinowski, klasa IIC – I miejsce

Aleksander Kossakowski, klasa IIA – II miejsce

Adam Polkowski, klasa IA – III miejsce

Dawid Gębicki, klasa IC – IV miejsce

Piotr Całka, klasa IIIB – V miejsce

Mateusz Marcinkiewicz, klasa IC – Wyróżnienie

Natalia Paterek, klasa ID – Wyróżnienie

Piotr Przytulski, klasa ID – Wyróżnienie

Krystian Pisarek, klasa IIB – Wyróżnienie

Krystian Romsicki, klasa IIB – Wyróżnienie

Cezary Wardak, klasa IIC – Wyróżnienie

Katarzyna Wilczyńska, klasa IIC – Wyróżnienie

Patrycja Jóźwiak, klasa IIIC – Wyróżnienie

Katarzyna Kozon, klasa IIIC – Wyróżnienie

Uroczystość prowadziły uczennice klasy ID: Konstancja Szkoda i Aleksandra Gwiazdowska.