Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


150 Rocznica Powstania Styczniowego

Rok szkolny 2012/2013

26 stycznia w Liceum odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświeconej Romanowi Żulińskiemu, nauczycielowi matematyki Instytutu Nauczycieli Elementarnych w Radzyminie, współpracownika Romualda Traugutta w czasie Powstania Styczniowego, straconego na stokach Cytadeli Warszawskiej.

Podczas uroczystości 150 Rocznicy Powstania Styczniowego w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie pani Urszula Zimińska, Dyrektor Szkoły powitała gości: pan Piotra Uścińskiego, Starostę Powiatu Wołomińskiego, pan Konrada Rytla, Wicestarostę, pana Zbigniewa Piotrowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin, pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko z Urzędu Wojewódzkiego, Radnych Miasta Radzymin: panią Halinę Bonecką, pana Marka Brodziaka, panią Ewę Całka, pana Wojciecha Chełchowskiego, pana Marcina Godlewskiego, pana Tadeusza Jędrasika, pana Cezarego Wnuka; pana Jana Wnuka, Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, panią Annę Grzegorek oraz Członków Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, panią Jolantę Nowakowską, byłą Dyrektor Szkoły, pana Jerzego Stworę, Dyrektora ZDZ w Radzyminie, panią Małgorzatę Osiecką – Chmielewską, Dyrektor Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, panią Ewę Wnuk, Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Radzyminie, panią Elżbietę Jeleń, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzyminie, pana Edwarda Biernackiego, Dyrektora Gimnazjum w Załubicach, panią Dorotę Laszuk – Redman, Dyrektor SP w Ciemnym, pana Marka Łączyńskiego, Dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie, pana Kazimierza Rakowskiego, Wójta Gminy Klembów, ks. Stanisława Kucia, Proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, ks. Feliksa Chudzika, Proboszcza parafii Św. Stanisława BM w Załubicach.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Joanna Kostrzewa i Mateusz Marcinkiewicz z klasy IC powitali Reprezentacje Instytucji i Szkół w Pocztach Sztandarowych.

W czasie uroczystości swoje słowa do zgromadzonych skierowali: pan Starosta Piotr Uściński oraz ks. proboszcz Stanisław Kuć.

Prelekcję o Romanie Żulińskim wygłosiła Aleksandra Syrówka z klasy IC. Krótką prezentację na temat Powstania Styczniowego przygotowała pani Karolina Odelska.

Następnie wszyscy udali się przed gmach Liceum, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświecenie tablicy pamiątkowej Romana Żulińskiego, członka Rządu Narodowego Romualda Traugutta, nauczyciela Instytutu Nauczycieli Elementarnych w Radzyminie. Kwiaty złożyli: pan Piotr Uściński, Starosta Powiatu Wołomińskieo oraz pan Konrad Rytel, Wicestarosta, a także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie.

Po uroczystościach w Liceum, pod gmachem dawnego Starostwa miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie krzyża upamiętniającego mieszkańców Radzymina straconych za udział w Powstaniu. Tu kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele społeczności szkolnej Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie.

Dalsze obchody 150 Rocznicy Powstania Styczniowego odbyły się w Sali Koncertowej im Fryderyka Chopina w Radzyminie.