Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


Konkurs matematyczny w Norwidzie

28 maja 2013r

28 maja 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie został rozstrzygnięty I Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął Starosta Powiatu Wołomińskiego Piotr Uściński. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu. Do konkursu przystąpiło 490 uczniów z ponad 30 szkół. Jego celem była popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród młodzieży oraz budzenie szacunku wobec osiągnięć polskich naukowców. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem wśród młodzieży.

Zmagania konkursowe odbyły się w dwóch kategoriach: turniej wiedzy matematycznej i praca indywidualna poświęcona życiu i dokonaniom naukowym Stefana Banacha, na poziomie gimnazjum w formie prezentacji multimedialnej, a na poziomie szkół ponadgimnazjalnych w formie eseju. Szkolne Komisje Konkursowe spośród prac przygotowanych przez uczniów wybierały jedną, która brała udział w finale. Uczniowie gimnazjów przygotowali łącznie 69 prezentacji, a do finału zakwalifikowało się 16. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych napisała 43 eseje, a w finale rozpatrywano 6 prac.

Do drugiego etapu w kategorii turniej wiedzy matematycznej przystąpiło 44 uczniów gimnazjów i 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do rozwiązywania zadań, wykazując się przy tym umiejętnością logicznego myślenia.

28 maja na uroczystym podsumowaniu konkursu zgromadzeni w auli Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wysłuchali wykładu dr. inż. Krzysztofa Brysia prodziekana d.s. Ogólnych Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej na temat: „Grafy, czyli matematyczne narzędzie do rozwiązywania problemów”. Wykład był bardzo interesujący, poruszający zagadnienia matematyki z zakresu szkolnictwa wyższego, a zarazem przedstawiony językiem zrozumiałym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wszystkie zagadnienia, które były poruszane podczas wykładu były poparte przykładami z życia codziennego.

W czasie finału dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, dr Urszula Zimińska oraz pani Marta Rajchert (Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu), wręczyły dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostę Wołomińskiego Piotra Uścińskiego wszystkim laureatom oraz podziękowania ich opiekunom.

Za zajęcie:

I miejsca uczeń otrzymał tablet

II miejsca uczeń otrzymał aparat fotograficzny

III miejsca uczeń otrzymał iPod

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali pendrive za udział w konkursie.

Wyniki końcowe w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach konkursowych przedstawiają się następująco:

I. Zwycięzcy gimnazjów w I Powiatowego Konkursu Matematycznego w kategorii turniej wiedzy matematycznej:

1. Bartosz Wojno uczeń Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie

2. Urszula Sulewska uczennica Gimnazjum w Klembowie

3. Tobiasz Koźlik uczeń Gimnazjum nr 1 w Radzyminie

II. Zwycięzcy szkół ponadgimnazjalnych w I Powiatowym Konkursie Matematycznym w kategorii turniej wiedzy matematycznej:

1. Łukasz Tyczyński uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie

2. Mateusz Dębiec uczeń Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie

3. Konrad Kruk uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie

III. Zwycięzcy szkół gimnazjalnych w kategorii: prezentacja multimedialna

1. Aleksandra Mierzejewska uczennica Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu

2. Wiktor Kolasiński uczeń Niepublicznego Gimnazjum Aktywności Twórczej w Zielonce

3. Sylwia Grądek uczennica Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu

3. Ewa Rurarz uczennica Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce

IV. Zwycięzcy szkół ponadgimnazjalnych w kategorii: esej

1. Aleksandra Pochmara uczennica Zespołu Szkół w Wołominie

2. Klaudia Sławińska uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie

3. Agnieszka Kur uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie

V. Komisja postanowiła wyróżnić 7 prac uczniów w tej kategorii. Wyróżnienia otrzymali:

1. Justyna Kur uczennica Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Kobyłce

2. Karolina Rudnik uczennica Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkach

3. Cezary Demianiuk uczeń Gimnazjum nr 1 w Radzyminie

4. Aleksandra Rogulska uczennica Gimnazjum nr 1 w Wołominie

5. Klaudia Kryśkiewicz uczennica Gimnazjum nr 1 w Wołominie

6. Michał Grzybowski uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach

7. Jakub Banaszek uczeń Gimnazjum im, Królowej Jadwigi w Tłuszczu

Uczniowie zaprezentowali nagrodzone prace.

Na zakończenie pani dyrektor Urszula Zimińska podziękowała gościom, uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom.

W miłej atmosferze uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie rozjechali się do domów.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze matematycznej. Zapraszamy nowych, odważnych uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.