Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid
 I miejsce dla Magdaleny Wize w X Ogólnopolskim Konkursie Papieskim!

I miejsce dla Magdaleny Wize w X Ogólnopolskim Konkursie Papieskim!

Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego odbył się 7 listopada 2015 roku w Warszawie. Rozpoczął się on mszą św. w dolnym kościele Świątyni Opatrzności Bożej. Druga część Gali Konkursowej miała miejsce w gmachu Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Ideą tego Konkursu była popularyzacja myśli św. Jana Pawła II. Samo zaś wyzwanie zawodów sprzyjało rozwojowi uczestników. Punktowano głównie: „to co wykracza poza szkolny obowiązek i standard”. Nagrodzono: „subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie”. Do Konkursu zaproszono uczniów wszystkich typów szkół.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie: Magdalena Wize, Mateusz Peć, Aleksandra Górecka, Klaudia Osik oraz Aleksandra Kowalczyk przygotowywali swoje prace pod opieką p. Agnieszki Strojeckiej.

Zwyciężyła Magdalena Wize. Zajęła I miejsce w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne i odebrała nagrodę z rąk dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II — ks. prałata Aleksandra Seniuka.

Po wręczeniu nagród uczestnicy wysłuchali przygotowanego na tę uroczystość koncertu zespołu La Pallotina i obejrzeli Wystawę Fotograficzną: „Dom Księdza Jana” przygotowaną przez Instytut z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego.

Dla Magdy — wielkie GRATULACJE!

A. Strojecka.