Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid
 Marsz na 100- lecie Niepodległości

Marsz na 100- lecie Niepodległości

9 listopada 2018 r. uczniowie klasy Ib i Ic pod opieką pani Justyny Bylak i pani Marii Różyckiej uczestniczyły w Marszu Niepodległości. Gości zgromadzonych na dziedzińcu szkoły Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych powitała Dyrektor Małgorzata Zwolska. O godz. 11.00 wszyscy zgromadzeni odśpiewali Hymn Państwowy, po czym okolicznościowe przemówienia wygłosili: Pani Dyrektor i Wiceburmistrz Jarosław Grenda. W przemówieniach przypomniane zostały najważniejsze fakty historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń takich jak rozbrajanie oddziałów niemieckich przez strażaków OSP z Radzymina. O godzinie 11.30 młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście przemaszerowali Drogą Golgoty Narodu Polskiego na Cmentarz Żołnierzy Poległych w 1920 roku, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.


00