Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid
 WYJĄTKOWA LEKCJA – UCZNIOWIE Norwida W ARESZCIE ŚLEDCZYM

WYJĄTKOWA LEKCJA – UCZNIOWIE Norwida W ARESZCIE ŚLEDCZYM

Młodzież liceum po raz kolejny wzięła udział w programie edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas” realizowany przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie. Program ten skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych i poprawczych ma na celu ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.

W ramach tego programu uczniowie z klasy II d wraz z wychowawcą J.Bylak odwiedzili Areszt Śledczy Warszawa Białołęka. Jednym z punktów programu była projekcja filmu „Więzienie – stracony czas”, który powstał we współpracy Służby Więziennej z Policją. Po filmie był czas na refleksję i dyskusję, uczniowie uzyskali odpowiedzi na wiele pytań.