Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid
 XVIII Dni Nauki w Zielonce

XVIII Dni Nauki w Zielonce

W dniu 29.11.2018 r. klasa IA korzystając z zaproszenia Zespołu Szkół im. Ignacego Mościckiego w Zielonce wzięła udział w XVIII Dniach Nauki

W trakcie spotkania Nasi uczniowie mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów oraz uczestnictwa w pokazach, które w nieoceniony sposób przyczyniły się do poszerzenia ich wiedzy i umiejętności.

W pierwszym z wykładów w ciekawy sposób zostały przybliżone sylwetki Polaków zesłanych na Syberię w XIX w., którzy ze względu na swoje zasługi zapisali się na chwalebnych kartach historii tego regionu. Pomimo zesłania i związanych z tym licznych niedoli i przeciwności, nasi rodacy byli w stanie wykorzystać swoje umiejętności i talenty, by rozsławić dobre imię Polski i Polaków. W związku z niedawną 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, warto odnieść się do tematyki związanej z bratem Józefa Piłsudskiego. Mało znany jest fakt, że Bronisław Piłsudski - brat Józefa - po zesłaniu na Syberię pojął za żonę krewną jednego z wodzów plemion syberyjskich. Ich związek zaowocował dziećmi, w tym synem, którego potomkowie żyjący dzisiaj w Japonii są jedynymi przedstawicielami rodu Piłsudskich w linii męskiej.

W kolejnym z wykładów została podjęta trudna i przykra dla naszego narodu tematyka związana ze stratami poniesionymi przez Polskę w trakcie II wojny światowej i na skutek okresu komunistycznego. Powyższą tematykę rozpatrywano w kontekście demograficznym, kulturowym oraz gospodarczym, ukazując przy pomocy licznie przedstawionych materiałów ogrom zniszczeń i cierpienia obywateli Polski w podanym okresie.

Na zakończenie spotkania zostały przedstawione prezentacje uczniów szkół średnich o zróżnicowanej tematyce, dotyczące m.in. tematyki nawiedzonych hoteli, specjalnych jednostek wojskowych czy pracy barmana.

Z pewnością na długo zapamiętamy mądrość płynącą z tego owocnego dla Nas w wiedzę dnia.