Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid
 Święto Szkoły

Święto Szkoły

18 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych uroczyście weszli do społeczności Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie. W dniu Święta Szkoły odbyło się ślubowanie klas pierwszych, których w tym roku jest dziewięć. Uroczystość prowadzili reprezentanci Samorządu Szkolnego - Oliwia Kowalska i Jakub Matusiak. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Aldona Torenc, która przywitała zebranych, w tym Wicestarostę Wołomińskiego pana Roberta Szydlika, panią Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Wołomińskiego Hannę Skrzypczak oraz wszystkich przyjaciół szkoły. Pani Dyrektor pogratulowała pierwszoklasistom i podziękowała nauczycielom za pracę dydaktyczną i wychowawczą, za ich codzienne zaangażowanie na rzecz szkoły oraz wręczyła narody dyrektora wyróżnionym osobom: pani Małgorzacie Gumkowskiej – Murray, pani Ewie Całce, pani Justynie Bylak, panu Tomaszowi Dąbrowskiemu, pani Bogumile Grądziel, panu Tadeuszowi Jędrasikowi, pani Katarzynie Kaliszuk, pani Katarzynie Kostrzewie, pani Karolinie Odelskiej, pani Annie Romaszko, panu Dariuszowi Rosłonowi, pani Marii Różyckiej, pani Dagmarze Stańczak, pani Agnieszce Strojeckiej, panu Szymonowi Strychalskiemu, pani Annie Szymanis – Świderskiej, pani Wiolecie Winiarskiej, panu Michałowi Ziółkowskiemu, pani Anecie Rembelskiej, pani Magdalenie Remiszewskiej, pani Ewelinie Tyczyńskiej, pani Bogusławie Niegowskiej, pani Grażynie Woźnieckiej, pani Ewie Wyszyńskiej, panu Zbigniewowi Wińskiemu. Pani Małgorzata Gumkowska – Murray otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, a pan Tomasz Łopatowski Nagrodę Starosty Wołomińskiego. Podziękowania dla nauczycieli złożył pan Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik.

Po oficjalnej uroczystości głos zabrał profesor Wiesław Rzońca, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który przybliżył sylwetkę patrona Szkoły - Cypriana Kamila Norwida. Profesor Rzońca zauważył także fascynację Olgi Tokarczuk, tegorocznej Laureatki Literackiej Nagrody Nobla, twórczością poety. Dostrzegł zbieżności wrażliwości artystycznej i sposobu postrzegania świata. Wskazał na uniwersalność przeslania myśli Norwida, jego wielkość i niebywały intelekt. Refleksją odnośnie przesłania wynikającego z twórczości poety podzielił się z młodzieżą i licznie zebranymi gośćmi pan Adam Szymański, współautor wystawy prac plastycznych Norwida, wyeksponowanej w szkole.

Na zakończenie uroczystości uczniowie pod kierunkiem pań: Agnieszki Strojeckiej, Marii Różyckiej, Magdaleny Krysiak i Ewy Całki zaprezentowali zebranym spektakl słowno-muzyczny „Rozmowa z Norwidem”. Inscenizacja łączyła słowo poety ze współczesnymi tekstami. Na scenie wystąpili: Paulina Borowiec, Jacek Borkowski, Maciej Pałdyna, Cezary Polak, Eryk Szczotka, Kacper Stankiewicz, soliści: Dominka Adamiak, Aleksandra Bąk, Anna Oreszczuk, Julia Grudzień, Natalia Matusiak, Patrycja Mroczek, Klaudia Pływaczewska, Weronika Więch, chórzyści: Alicja Arcińska, Aleksandra Giera, Zofia Gnatkowska, Małgorzata Goszczyńska, Julia Harasimiuk, Agnieszka Kania, Joanna Karp, Aleksandra Kokot, Dagmara Kretowicz, Paulina Król, Paulina Kozaczek, Julia Napłoszek, Aleksandra Podgórska, Aleksandra Sosnowska, Julia Szmarowska, pianino i gitara: Ignacy Regulski, Klaudia Oponowicz, aranżacja dźwięku Stanisław Szkoda. Zespół teatralny zabrał wszystkich zebranych w poetycką podróż, pełną wzruszeń i refleksji, którą wytyczają słowa Norwida:

"Nie miecz, nie tarcz bronią Języka,

Lecz - arcydzieła!”Maria Różycka


Julia Górecka, klasa IB

fot. Julia Dybka, klasa IB