Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid
 Zakończenie nauki w Liceum

Zakończenie nauki w Liceum

25 maja 2021 r.

W roku szkolnym 2020/2021 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie ukończyło 114 absolwentów.

Z powodu sytuacji epidemicznej uroczystość wręczenia świadectw odbyła się po egzaminach maturalnych. Absolwenci zostali także podzieleni na dwie grupy.

W pierwszej uroczystości, o godz. 15.00 uczestniczyły klasy 3Aa i 3d, w drugiej, o godz. 17.00 klasy 3b i 3c.

Pani Aldona Torenc, Dyrektor Szkoły skierowała swoje słowa do absolwentów - mówiła o etapie w życiu, na którym się znaleźli.

Tegorocznym absolwentom zostały wręczone nagrody, dyplomy i odznaczenia.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

- z klasy 3a: Jakub Skolimowski, Jakub Gawiński,

- z klasy 3b: Maria Janiszewska, Justyna Kołodziejczyk, Anna Kozińska, Aleksandra Sęk, Konstancja Sobczak, Julia Wolska,

- z klasy 3c: Alicja Czyż,

- z klasy 3d: Karolina Wojcieszkiewicz.

Pani Agnieszka Strojecka i pani Maria Różycka wręczyły dyplomy i nagrody książkowe absolwentom, dzięki którym mieliśmy okazje przeżyć chwile pełne wzruszenia i doznań artystycznych.

Otrzymali je:

1. Dominika Adamiak

2. Jacek Borkowski

3. Aleksandra Bąk

4. Oliwia Kowalska

5. Karolina Wojcieszkiewicz – otrzymała nagrodę podczas zakończenia roku o godz. 15.00 z rąk pani Dyrektor Aldony Torenc.

Pani Jolanta Sitek wręczyła dyplom uczennicy – Dominice Adamiak, która wzięła udział w II edycji Konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”

Pani Anna Szymanis — Świderska ofiarowała dyplom Klaudii Banasiak za uczestnictwo w konkursie recytatorskim poezji K.K. Baczyńskiego. Wręczyła również dyplomy uczniom zaangażowanym w pracę Szkolnego Koła PCK:

1. Aleksandrze Sęk

2. Julii Szypulskiej

3. Karolinie Kędzior

4. Annie Kozińskiej

5. Konstancji Sobczak

6. Marii Janiszewskiej

7. Justynie Kołodziejczyk

8. Klaudii Włodarskiej

9. Julii Wolskiej

Pani Małgorzata Gumkowska — Murray przyznała dyplom Mikołajowi Staszewskiemu wyróżnionemu w konkursie Krasomówczym w Języku Angielskim.

Pani Dyrektor złożyła również na ręce Jacka Borkowskiego nagrodę książkową za aktywny udział w życiu szkoły i pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Podczas zakończenia roku o godz. 15.00 przyznano 4 medale sportowe „Mistrza Sportu” za wybitne osiągnięcia sportowe:

1. Karolinie Wojcieszkiewicz

2. Julii Milczarek

3. Darii Banasiak

4. Kacprowi Wójcikowi

Za osiągnięcia sportowe podczas zakończenia klas 3b i 3c, dyplom otrzymała z rąk pana Tadeusza Jędrasika - Alicja Zyśk.

Uroczystość prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, uświetnił występami Teatr „Norwidowcy”. Na zakończenie głos zabrali także przedstawiciele absolwentów.


Jolanta Sitek