Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


Ogłoszenie o kasacji majątku ruchomego.

Tekst zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. z 2010r. nr 114 poz. 761)

Pełny tekst ogłoszenia


UWAGA!!! Zapytania ofertowe

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Radzyminie

w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadziło nabór

do klasy o profilu sportowymUWAGA!!! Zapytania ofertowe

INSTRUKCJA LOGOWANIA SIĘ DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

UWAGA UCZNIOWIE!!!

Od września 2017r uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia.

Dozwolone są tylko buty na jasnej podeszwie.