Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Święto Szkoły 12 października 2018 r.
2. Zebrania z rodzicami i dni otwarte
Zebranie z Dyrektorem Szkoły oraz wychowawcą dla klas III GM oraz I-III LO 10.09.2018 r.
godz. 17.00
Zebranie i dzień otwarty dla klas III GM i I-III LO 29.10.2018 r.
godz. 17.00
Zebranie i dzień otwarty oraz propozycja ocen na I półrocze dla uczniów klas III GM i I-III LO 03.12.2018 r.
godz. 17.00
Zebranie semestralne z rodzicami oraz spotkanie z wychowawcą dla klas III GM i I-III LO
- spotkanie w auli szkoły
- zebranie z wychowawcą
14.01.2019 r.
godz. 17.00
godz. 17.30
Zebranie i dzień otwarty oraz propozycja ocen na koniec roku szkolnego dla uczniów klas III LO 25.03.2019 r.
godz. 17.00
Zebranie i dzień otwarty oraz propozycja ocen na koniec roku szkolnego dla uczniów klas III GM i I–II LO 13.05.2019 r.
godz. 17.00
3. Klasyfikacja
Termin wystawiania ocen na I półrocze 04.01.2019 r.
Klasyfikacja na I półrocze 07.01.2019 r.
Termin wystawiania ocen końcoworocznych dla uczniów klas III LO 24.04.2019 r.
Klasyfikacja na koniec roku szkolnego klas III LO 24.04.2019 r.
Termin wystawiania ocen końcoworocznych dla uczniów klas III GM i I-II LO 14.06.2019 r.
Klasyfikacja na koniec roku szkolnego klas III GM i I–II LO 17.06.2019 r.
4. Ferie
Zimowa przerwa świąteczna 24-31.12.2018 r.
Ferie zimowe 28.01-10.02.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04–23.04.2019 r.
5. Apel podsumowujący pracę w I półroczu 14.02.2019 r.
6. Egzamin maturalny według harmonogramu OKE
7. Egzamin gimnazjalny według harmonogramu OKE
8. Zakończenie zajęć
• w klasach maturalnych 26.04.2019 r.
• w klasach III GM i I-II LO 21.06.2019 r.
9. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
02.11.2018r., 02.05.2019r.