Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Święto Szkoły 12 października 2017 r.
2. Zebrania z rodzicami i dni otwarte
Zebranie z Dyrektorem Szkoły oraz wychowawcą dla klas II-III GM oraz I-III LO 11.09.2017 r.
godz. 17.00
Zebranie i dzień otwarty dla klas II-III GM i I-III LO 23.10.2017 r.
godz. 17.00
Zebranie i dzień otwarty oraz propozycja ocen na I półrocze dla uczniów klas II-III GM i I-III LO 04.12.2017 r.
godz. 17.00
Zebranie semestralne z rodzicami oraz spotkanie z wychowawcą dla klas II-III GM i I-III LO
- spotkanie w auli szkoły
- zebranie z wychowawcą
08.01.2018 r.
godz. 17.00
godz. 17.30
Zebranie i dzień otwarty oraz propozycja ocen na koniec roku szkolnego dla uczniów klas III LO 19.03.2018 r.
godz. 17.00
Zebranie i dzień otwarty oraz propozycja ocen na koniec roku szkolnego dla uczniów klas II-III GM i I–II LO 14.05.2018 r.
godz. 17.00
3. Klasyfikacja
Termin wystawiania ocen na I półrocze 02.01.2018 r.
Klasyfikacja na I półrocze 02.01.2018 r.
Termin wystawiania ocen końcoworocznych dla uczniów klas III LO 24.04.2018 r.
Klasyfikacja na koniec roku szkolnego klas III LO 24.04.2018 r.
Termin wystawiania ocen końcoworocznych dla uczniów klas II-III GM i I-II LO 19.06.2018 r.
Klasyfikacja na koniec roku szkolnego klas II-III GM i I–II LO 19.06.2018 r.
4. Ferie
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017 r.
Ferie zimowe 15.01-28.01.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03–03.04.2018 r.
5. Apel podsumowujący pracę w I półroczu 14.02.2018 r.
6. Egzamin maturalny według harmonogramu OKE
7. Egzamin gimnazjalny według harmonogramu OKE
8. Zakończenie zajęć
• w klasach maturalnych 27.04.2018 r.
• w klasach II-III GM i I-II LO 22.06.2018 r.
9. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
18.04.2018 r., 19.04.2018 r., 20.04.2018 r., 30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r., 07.05.2018 r., 08.05.2018 r., 01.06.2018 r.