Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Fundusze europejskie
w radzymińskim Norwidzie

Fundusze europejskie wspierają rozwój nauczycieli w radzymińskim Norwidzie

Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie po raz trzeci wzięło udział w projekcie Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Udział w programach szkoleń kadry, w tym z wykorzystaniem funduszy unijnych, jest jednym z kluczowych elementów koncepcji pracy szkoły. Stałe podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów ścisłych, humanistycznych, języków obcych i liderów jest wpisane w plan rozwoju liceum. Celem placówki jest podniesienie wymiaru europejskiego szkoły i poszerzenie jej działalności w zakresie wdrażania idei europejskości wśród uczniów, poszerzanie zainteresowań kwestiami Europy i rolą Polski w strukturach europejskich. Projekt był kontynuacją poprzednich edycji projektów POWER/Erasmus+.

Projekt nosił tytuł: „Kreatywny nauczyciel – lepsza szkoła”, rozpoczął się w listopadzie 2019 roku i trwał do kwietnia 2022 roku. Zakładał on wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia metodologiczne, językowe oraz rozwijające kompetencje wychowawcze i przywódcze. Kursy zostały zorganizowane w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i we Włoszech.
Wśród uczestników znaleźli się: nauczyciel biologii, który odbył szkolenie w zakresie języka angielskiego i zastosowania metody CLIL w nauczaniu: Intensive English Course and CLIL for Teachers; nauczyciele informatyki, języka hiszpańskiego i geografii uczestniczyli w kursie dotyczącym nowoczesnych technologii oraz zarządzania zespołem klasowym: Classroom Management and ICT Solutions; nauczyciel historii wziął udział w szkoleniu: Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning, omawiającym zasady skutecznego zarządzania projektami edukacyjnymi oraz wykorzystanie metody Flipped Classroom; nauczyciel języka angielskiego podczas pobytu na kursie: British Culture for EFL Teachers odświeżył znajomość kultury Wielkiej Brytanii i poznał nowe sposoby przekazywania wiedzy w zakresie kultury krajów anglojęzycznych; nauczyciel języka polskiego był uczestnikiem szkolenia: Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies, rozwijającym umiejętności pracy z grupą, w tym rozwiązywania konfliktów, motywowania i budowania relacji w grupie; nauczyciel języka hiszpańskiego odbył szkolenie: Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention, dotyczące kompetencji społecznych, w tym przeciwdziałania przemocy rówieśniczej; wicedyrektor poszerzył wiedzę na temat skutecznego zarządzania i rozwinął umiejętności przywódcze podczas szkolenia: Leadership Skills for Teachers.
Dzięki udziałowi szkoły w projekcie wzrosła jakość i atrakcyjność nauczania. Uczestnicy nauczyli się swobodnie wykorzystywać nowoczesne technologie na lekcjach, stosować aktywne metody, włączać metodologię CLIL do procesu edukacyjnego, sprawniej posługiwać się językiem angielskim, lepiej i skuteczniej organizować proces wychowawczy – rozwiązywać konflikty, zarządzać grupą, przeciwdziałać przemocy rówieśniczej, komunikować się, motywować uczniów do nauki i zaangażowania się w szkolne projekty i przedsięwzięcia.
Kadra rozwinęła umiejętności miękkie tj: współpraca w zespole, skuteczne komunikowanie się, zarządzanie stresem, przywództwo, inteligencja emocjonalna.
Nauczyciele stali się bardziej świadomi kulturowo, zmotywowani do dalszego podnoszenia swoich kompetencji i udziału w szkoleniach zagranicznych finansowanych z funduszy UE oraz do uczenia się języków obcych. Nawiązali też kontakt z nauczycielami ze szkół europejskich, we własnym gronie wymienili się dobrymi praktykami zaobserwowanymi podczas mobilności, uczyli się od siebie nawzajem.
Projekt „Kreatywny nauczyciel – lepsza szkoła” przyczynił się do wzbogacenia zasobów wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej liceum. Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z wsparcia i mentoringu doświadczonego i kompetentnego zespołu nauczycieli liceum.
Przyznane dofinansowanie wyniosło: 103 568 złotych.

A.R.