Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Targi Edukacyjne „Perspektywy 2024” 

Targi Edukacyjne „Perspektywy 2024” 

W dniu 15 marca 2024 roku uczniowie klasy 1a oraz 2a naszego liceum uczestniczyli      w wycieczce na Targach Edukacyjnych „Perspektywy 2024”. W sumie brało w niej udział 54 uczniów.  

Celem wyjazdu było budowanie świadomości uczniów na temat różnorodnych możliwości edukacyjnych po ukończeniu liceum oraz zapoznanie ich z szeroką gamą ofert edukacyjnych szkół wyższych. Chodziło o to, aby lepiej zrozumieli swoje potencjalne ścieżki kariery i rozwój zawodowy, a także aby poczuli inspirację do większego zaangażowania się w naukę w liceum oraz motywację do osiągania wyższych wyników. 

Wycieczka okazała się być niezwykle owocna i inspirująca dla uczestników. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczniowie zdobyli konkretną wiedzę na temat ofert szkół wyższych oraz odkryli nowe możliwości rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Doskonała organizacja oraz zaangażowanie całego zespołu organizacyjnego sprawiły, że wyjazd odbył się w atmosferze motywacji i entuzjazmu, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju uczniów. 

Wycieczkę zorganizował z ogromnym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem pan Marek Szulc, wspierany przez nieocenioną pomoc pani Małgorzaty Gumkowskiej-Murray, pana Michała Ziółkowskiego i pana Szymona Strychalskiego.