Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


Aktualności

Zaproszenie na spotkanie Mazowieckiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu Mazowieckiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego (MOSE), które odbędzie się w dniu 5 września 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, sala nr 169). Mazowiecki Okrągły Stół Edukacyjny realizowany jest jako jeden z wniosków zgłaszanych podczas obrad Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, poparty przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie odbędzie się z udziałem członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podobnie jak debata ogólnopolska posiedzenie MOSE będzie koncentrować się na tematach związanych z nauczycielami, uczniami, rodzicami w systemie edukacji, jak również na jakości edukacji i nowoczesnej szkole. Do rozmów na temat edukacji zapraszamy osoby reprezentujące różne środowiska oświatowe z terenu województwa mazowieckiego: uczniów, rodziców, samorządowców, dyrektorów szkół, nauczycieli, pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych.

Osoby zainteresowane spotkaniem mogą zgłosić chęć uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:

http://kuratorium.waw.pl/Rekrutacja-Okragly-Stol-Edudacyjny.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 21 sierpnia 2019 r. Osoby wyłonione do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane drogą mailową.

CZYTAJ CAŁE ZAPROSZENIE

PISZĄ O NAS

Szkolenia zagraniczne dla nauczycieli Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie

Zespół Szkół Ogólnokształcących po raz trzeci otrzymał dofinansowanie w projekcie zagranicznych szkoleń dla nauczycieli. Projekt nosi tytuł: „Kreatywny nauczyciel – lepsza szkoła” i będzie realizowany w ramach programu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zakłada on podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i pedagoga szkolnego. Wśród priorytetów szkoły znajduje się podniesienie wymiaru europejskiego szkoły i poszerzenie jej działalności w zakresie wdrażania idei europejskości wśród uczniów, poszerzanie zainteresowań uczniów kwestiami Europy i rolą Polski w strukturach europejskich.

Kursy odbędą się w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii i we Włoszech. Zostały dobrane według potrzeb szkoły oraz uczestników i obejmują: intensywną naukę języka angielskiego, poznanie europejskich systemów edukacyjnych, zagadnienia związane z wykorzystaniem CLIL oraz narządzi ICT w procesie nauczania, zagadnienia kulturowe w zakresie nauczania języka angielskiego, rozwijanie umiejętności społecznych: radzenie sobie z konfliktami, agresją w środowisku szkolnym, demotywacją wśród uczniów, trudnościami w relacjach z uczniami i nauczycielami, umiejętności przywódcze i komunikacyjne. Kursy zakładają nawiązanie współpracy z nauczycielami z Europy i udział w projekcie współpracy szkół.

Dzięki projektowi nauczyciele zdobędą praktyczne umiejętności metodologiczne i językowe, które wykorzystają podczas zajęć z uczniami, zdobędą narzędzia do motywowania ich do nauki, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym i opłatą za kurs każdego z uczestników oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki. Projekt będzie realizowany przez okres dwóch lat i zakończy się w październiku 2021 roku. Kwota dofinansowania wynosi: 103 567,96 PLN.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

PISZĄ O NAS

Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie beneficjentem programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

W nadchodzącym roku szkolnym Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie przystąpi do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który będzie realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt nosi tytuł: „Polsko-węgierskie drogi do wolności” i będzie obejmował współpracę uczniów Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie z uczniami dwujęzycznej szkoły średniej Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium w Budapeszcie. Uczniowie Liceum im. C. K. Norwida wezmą udział w trwającym siedem dni wyjeździe edukacyjnym, podczas którego będą realizować przedsięwzięcia związane z najnowszą historią obu krajów, w tym wydarzeń 1956 i 1989 roku i zagadnieniami walki obu narodów o odzyskanie suwerenności po II wojnie światowej. Projekt zaplanowany jest na okres 6 miesięcy i rozpocznie się na jesieni 2019 roku. W wyjeździe do Budapesztu weźmie udział grupa 10 uczniów oraz 2 nauczycieli. Językiem realizacji projektu będzie język angielski.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - fotorelacja

więcej

Spotkanie z Literatem

12.06.2019r. o godzinie 9.00 klasy Ia oraz IIa liceum, pod opieką p. A. Romaszko,p. E. Maciejskiej i p. T. Łopatowskiego udały się na Spotkanie z Literatem do Miejskiej Sali Koncertowej. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin p. A. Laskowski zapowiedział wystąpienie p. Waldemara Smaszcza...

więcej

Podsumowanie akcji "Zbieraj z klasą" czerwiec 2019

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie edukacyjno-ekologicznym "Zbieraj z klasą",którego celem była min. zbiórka baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

więcej

"Jak nie czytam, jak czytam"

7 czerwca o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie zorganizowano we współpracy z innymi nauczycielami pod kierunkiem p. E. Maciejskiej Akcję "Jak nie czytam, jak czytam"...

więcej

ŚLADAMI LALKI

W piątek 07 czerwca 2019 r. uczniowie klasy III C wyjechali do Warszawy. Program wyjazdu edukacyjnego był ambitny. Najpierw braliśmy udział w zajęciach z przewodnikiem „Śladami Lalki”. Był to rodzaj questu wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia. Następnie weszliśmy na teren kampusu Uniwersytetu Warszawskiego...

więcej

Mistrzostwo Rejonu Legionowo w piłce ręcznej chłopców

W dniu 23.05.2019 reprezentacja chłopców w piłce ręcznej wywalczyła miano najlepszej drużyny rejonu legionowskiego, uzyskując awans na zawody mazowieckie...

więcej

Warsztaty edukacyjne w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie 22.05.2019r.

Uczniowie klasy II D pod opieką p. Justyna Bylak i p. Anny Romaszko uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych „Co kryje się w kropli wody” w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie...

więcej

Mistrzostow Między Powiatowe rejonu Legionowo w piłce ręcznej dziewcząt

20 maja 2019r. - Mistrzostow Między Powiatowe rejonu Legionowo w piłce ręcznej dziewcząt...

więcej

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Jak co roku młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących wzięła udział w radzymińskich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja...

więcej

Zakończenie nauki w Liceum 26 kwietnia 2019 r.

W dniu 26 kwietnia w Auli Liceum odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych maturzystów. Udział w niej wzięli pani Dyrektor Urszula Zimińska, pani wicedyrektor Lidia Wize, rodzice, uczniowie ,grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi...

więcej

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Drodzy uczniowie ósmych klas szkół podstawowych i uczniowie oddziałów gimnazjalnych, składanie wniosków o przyjęcie w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w terminie od 13 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r.

Wyboru szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, do których nabór prowadzony jest przy pomocy systemu elektronicznego, dokonujecie poprzez wypełnienie wniosku w elektronicznym systemie rekrutacji, wybierając link:

https://warszawa.edu.com.pl

Rekrutacja elektroniczna prowadzona jest w terminie od 13 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r.,

Listę wybranych przez siebie szkół i oddziałów układacie w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie do 20 maja 2019!!!

Poniżej prezentujemy krótki film instruktażowy „Twoja droga do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej” dostępny pod linkiem:

https://youtu.be/gSldsoJo6-M

Wybierającym szkoły uczestniczące w rekrutacji prowadzonej przez Powiat Wołomiński zostały, w tych szkołach, wyznaczone stanowiska komputerowe, przy którym będzie można na miejscu wypełnić wniosek . Dodatkowo zapewniono również wsparcie pracowników szkół, którzy będą służyć pomocą w wypełnianiu wniosku.

Życzymy Wam trafnych wyborów!!!

IX Szkolny Konkurs Teologiczny

17 kwietnia 2019 r. w auli szkoły w atmosferze zbliżających się Świąt Wielkanocnych przeżywaliśmy galę Szkolnego Konkursu Teologicznego, który już na trwale wpisał się w Tradycję naszej szkoły...

więcej

Grupy mundurowe na strzelaniu

Grupy mundurowe,16 kwietnia 2019r, z klasy I oraz II D uczestniczyły w szkoleniu z postaw strzeleckich. Żołnierze z Jednostki Wojskowej w Białobrzegach zapoznali uczniów z przepisami bezpieczeństwa podczas zajęć z bronią...

więcej

“Dzień Zdrowia” z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia

W dniu 16 kwietnia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia, która zorganizowała dla uczniów “Dzień Zdrowia”...

więcej

Przeczytaj - NAJNOWSZY NUMER GAZETKI SZKOLNEJ

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych w Ekonomiku

5 kwietnia 2019 r. uczestniczyliśmy w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych Powiatu Wołomińskiego...

więcej

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Norwidzie - „Twoja krew, moje życie”

4 kwietnia 2019 roku w naszej szkole zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa. Celem akcji była poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, popularyzacja wśród uczniów idei honorowego krwiodawstwa w efekcie poszerzenie grupy honorowych dawców krwi oraz promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych...

więcej

156 Rocznica Powstania Styczniowego

31 marca 2019 roku delegacja uczniów klasy mundurowej naszej szkoły, pod opieką p. Justyny Bylak i p. Anny Romaszko, uczestniczyła w obchodach 156 rocznicy Powstania Styczniowego...

więcej

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ „LET’S SING UP A STORM!”

29 marca 2019 r. Wiktoria Janowska z klasy III A Gimnazjum i Ania Oreszczuk z klasy II C Liceum wzięły udział w VII Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „Let’s sing up a storm!”, zorganizowanym przez Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce...

więcej

Sesja popularnonaukowa „Co w nowym stuleciu niepodległości?”

28 marca 2019 r. w naszej szkole odbyła się XI Sesja popularnonaukowa, która w tym roku została zorganizowana pod hasłem „Co w nowym stuleciu niepodległości?”. O tym z jakimi problemami przyjdzie nam się mierzyć i jakich sukcesów możemy oczekiwać w najbliższej oraz dalszej przyszłości pomogli nam się dowiedzieć nasi goście oraz nieśmiertelne autorytety: patron naszej szkoły Cyprian Kamil Norwid i święty Jan Paweł II...

więcej

Dzień Otwarty w „Norwidzie”

27 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla przyszłych dla kandydatów do liceum. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów z okolicznych szkół mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2019/2020...

więcej

KOLEJNY SPORTOWY SUKCES

W dniu 27.03.2019 reprezentacja chłopców w piłce ręcznej wywalczyła miano najlepszej drużyn powiatu wołomińskiego...

więcej

Gala Szkolnych Oscarów „Cyprianki 2019” i prezentacja uczniów klas I LO

21 marca 2019 r. Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie wzięła udział w XI Gali „Cyprianki 2019”. To wyjątkowe wydarzenie przygotowane zostało przez Samorząd Uczniowski, który wraz z nauczycielami ogłosił zwycięzców ...

więcej

„Żołnierze Wyklęci – panorama zjawisk”

W środę 20 marca 2019 roku uczniowie klas Ic oraz IIa pod opieką p. Magdaleny Kotlarz oraz p. Anny Romaszko wzięli udział w konferencji „Żołnierze Wyklęci – panorama zjawisk”...

więcej

NASZE „ZŁOTKA” - 19 marca 2019

Dziewczęta naszego liceum po zdobyciu mistrzostwa w siatkówce wywalczyły tytuł najlepszej drużyn w powiecie wołomińskim w piłce ręcznej...

więcej

Szkolne rekolekcje wielkopostne

14 i 15 marca 2019 r. uczestniczyliśmy w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych...

więcej

Święto liczby Pi

14 marca 2019 roku uczniowie klas: I a i II a uczestniczyli w obchodach Dnia Pi na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej...

więcej

Powiatowy Konkurs Biblijny

14 marca w ZS im. Eleonory Czartoryskiej odbyła się 17 edycja Powiatowego Konkursu Biblijnego pod hasłem: „Ewangelia Zbawienia”...

więcej

Turniej o puchar dyrektora ZDZ w Radzyminie

Reprezentacja chłopców z Naszego liceum zajęła I miejsce w turnieju o puchar dyrektora ZDZ w Radzyminie, turniej odbył się 12.03 na hali Rokis...

więcej

Perspektywy 2019

W piątek 8 marca uczniowie z klasy IIIAG pod opieką p. E. Maciejskiej i p. A. Strojeckiej wyjechali na Targi Edukacyjne Perspektywy 2019 aby zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki...

więcej

Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Warszawy

Korzystając z pierwszych ciepłych dni wiosny klasa Ib 7 marca 2019 roku pojechała na wycieczkę edukacyjno-integracyjną do Warszawy...

więcej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę 03 marca 2019 r. delegacja młodzieży z naszej szkoły pod opieką p. Edyty Maciejskiej i p. Tomasza Dąbrowskiego dołączyła do dwustuosobowej grupy dzieci i młodzieży z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Uczestniczyliśmy w VII Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kobyłce zorganizowanych przez p. Bogdana Grzenkowicza Przewodniczącego Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Starostę Powiatu Wołomińskiego p. Adama Lubiaka...

więcej

Dzień Planowania Kariery Zawodowej w Wolominie - 1 marca 2019

Klasy maturalne 3a i 3d miały okazję uczestniczyć w Dniach Planowania Kariery Zawodowej, które odbyły się 1 marca w Technikum Ekonomicznym w Wołominie...

więcej

I Mareckie Targi Edukacyjno-Zawodowe

W dniu 28 lutego 2019 roku reprezentacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w I Mareckich Targach Edukacyjno-Zawodowych, które odbyły się w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach...

więcej

Olimpiada Teologii Katolickiej

27 lutego 2019 roku Weronika Zdunek reprezentowała szkołę w Seminarium Warszawsko - Praskim w Warszawie na diecezjalnym etapie Olimpiady Teologii Katolickiej...

więcej

Młodzieżowa Rada Miejska w Radzyminie

25 lutego 2019 roku odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radzyminie. Przewodniczącym wybrana została Emilia Skibowska, a jej zastępcą Jakub Matusiak, uczniowie naszej szkoły...

więcej

Niezwykła podróż w głąb ludzkiego ciała -licealiści na wystawie Body Worlds

25 lutego 2019r. uczniowie klas IId i I d pod opieką pani Justyny Bylak nauczyciela biologii i pani Ewy Całki nauczyciela wychowania fizycznego udali się do Warszawy, aby uczestniczyć w nietypowej lekcji anatomii człowieka...

więcej

"MiNI Akademia Matematyki" w Radzyminie

W dniu 23 lutego 2019 godz. 10.00 odbyły się kolejne zajęcia w ramach "MiNI Akademii Matematyki" w Radzyminie. Młodzież wysłuchała wykładu dr Agaty Pilitowskiej na temat: „Kody korekcyjne, czyli jak można wykryć i poprawić błąd w przesyłanej informacji”...

więcej

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

W piątek (22.02.2019) klasy Ic i Ib udały się na wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego pod opieką Marii Różyckiej, Katarzyny Kaliszuk, Magdaleny Kotlarz oraz Kamila Barbarskiego ...

więcej

Wycieczka do jednostki wojskowej w Białobrzegach

20.02.2019 grupy mundurowe z klasy I i II były na wycieczce w jednostce w Białobrzegach na zajęciach z regulaminu musztry...

więcej

PONOWNIE NAJLEPSZE !!!!

Reprezentacja dziewcząt w siatkówce obroniła tytuł mistrzyń z poprzedniego roku. Dziewczęta z naszego liceum w dniu 20.02.2019 wywalczyły pierwsze miejsce w siatkówce w Licealiadzie Powiatu Wołomińskiego....

więcej

SPOTKANIE Z POWIATOWYM RZECZNIKIEM KONSUMENTÓW

Jak mądrze kupować i nie wpaść w pułapkę nieuczciwych sprzedawców ani nieuczciwej reklamy ? Tego oraz wielu innych praktycznych rzeczy mogliśmy dowiedzieć się podczas spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Dariuszem Dąbrowskim, które miało miejsce w naszej szkole 18 lutego 2019r....

więcej

APEL PODSUMOWUJĄCY PRACE SZKOŁY W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

14 lutego 2019r. Czas szybko płynie. Wydaje się, że to było zaledwie wczoraj lub w zeszłym tygodniu jak zaczynaliśmy ten rok szkolny. Dla jednych 1 września był to pierwszy rok nauki w Norwidzie, dla innych wyczekiwane spotkanie ze znajomymi po wakacjach na starcie do drugiej klasy, a dla tegorocznych maturzystów początek przygotowań do studniówki i matury...

więcej

Finał VII Powiatowego Konkursu Matematycznego im. Romana Żulińskiego

13 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty VII Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu. Do konkursu przystąpiło 242 uczniów z 22 szkół...

więcej

STUDNIÓWKA 2019

W piątek 25 stycznia maturzyści naszego liceum bawili się na Balu Studniówkowym, który tym razem odbył się w Dworku Wilkowscy w Ludwinowie...

więcej

NORWIDOWCY DZIECIOM - 17 Finał Akcji Charytatywnej

24 stycznia o godzinie 17.00 odbył się 17 finał akcji charytatywnej skierowanej do dzieci z radzymińskich szkół podstawowych. Młodzież liceum pod kierunkiem pani Marii Różyckiej przygotowała wiele atrakcji dla najmłodszych...

więcej

LEKCJA MUZEALNA W MUZEUM NARODOWYM

24.01.2019 r. uczniowie z klas II A i II C pojechali do Muzeum Narodowego w Warszawie na lekcję muzealną „ W blasku średniowiecza”...

więcej

Wizyta w Policealnej Szkole Medycznej

Uczniowie klas maturalnych oraz grupa uczniów z klasy II D uczestniczyła w dniu otwartym zorganizowanym przez Policealną Szkołę Medyczną w Warszawie...

więcej

Wigilia szkolna

21 grudnia 2018 r. społeczność naszej szkoły zgromadziła się w auli by jak co roku składać sobie życzenia Bożonarodzeniowe i obejrzeć jasełka. Wyjątkowe bo sadzone nie tylko w Biblii, ale również w historii Polski przedstawienie zachwyciło zebranych…...

więcej

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

W dniu 20 grudnia klasy Ia i Id z wychowawcami i nauczycielami historii uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz brały udział w integracji zespołu klasowego podczas zabawy na lodowisku „Polonez” w Warszawie...

więcej

PISZĄ O NAS

Powiatową wigilię rozpoczęły Jasełka w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. Przedstawienie miało nietypowy scenariusz. Świętą Rodzinę zgodnie z tradycją jako pierwsi odwiedzili pastuszkowie, następnie trzej królowie. Kolejne osoby składające hołd nowonarodzonemu Zbawicielowi wzbudziły większe zaskoczenie publiczności. Były to postacie związane z ważnymi wydarzeniami w historii Polski: św. Wojciech, hetman Czarniecki, ksiądz Skorupka, oficer z Katynia, bohaterowie Powstania Warszawskiego czy Ojciec Święty Jan Paweł II. Powiatowe Jasełka „z historią w tle” były ciekawym zakończeniem obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w powiecie wołomińskim. Uczniowie radzymińskiej szkoły stanęli na wysokości zadania i swoją grą oraz śpiewem zachwycili publiczność. Po występie starosta serdecznie podziękował dyrektor liceum Urszuli Zimińskiej, nauczycielkom Ewie Całce oraz Agnieszce Strojeckiej oraz uczniom, za przygotowanie Jasełek.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ I OGLĄDAJ ZDJĘCIA

Jasełka

Dnia 18 grudnia Uczniowie z naszej szkoły zaprezentowali w Wołominie przygotowane na prośbę Starostwa Powiatowego Jasełka. ...

więcej


Wycieczka - strzelnica

12 grudnia 2018 grupy mundurowe z klasy I i II były na strzelnicy w Warszawie. Po krótkim szkoleniu z regulaminu, budowy broni, zasad, które obowiązują podczas strzelania każdy z uczniów miał możliwośc oddac kilkanaście strzałów z broni krótkiej i długiej. ...

więcej

„Profilaktyka cyberprzemocy”

W naszej szkole, 10 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja szkoleniowa a temat „Profilaktyka cyberprzemocy”, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie oraz grono pedagogiczne...

więcej

„BLIŻEJ NORWIDA” – GALA FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

05.12. 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Warszawie odbyła się Wielka Gala Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Bliżej Norwida”...

więcej

„Razem na Święta”

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących dołączają do akcji „Razem na Święta”. Co robimy? Podejmujemy różnorodne działania związane z przedświątecznym wolontariatem. Przyłączyliśmy się do zbiórek darów dla Sybiraków oraz do zbiórki charytatywnej, której organizatorem się jest grupa militarna GRW GROM. Wykonaliśmy własnoręcznie drobne upominki świąteczne, którymi obdarujemy potrzebujących. Zbieramy nakrętki plastikowe, dochód z których przeznaczony będzie na leczenie małej dziewczynki. Ponadto organizujemy imprezy integracyjne dla społeczności Powiatu Wołomińskiego- Jasełka Bożonarodzeniowe, które zaprezentujemy 18 i 21 grudnia. Jako wolontariusz dołączyliśmy do akcji: „Szlachetna paczka” oraz „WOŚP”. W tym szczególnym czasie nie zapominamy o zwierzętach- zbieramy dary dla Fundacji Przytulisko Znajdki. I tradycyjnie organizujemy w Szkole już 17 Finał Akcji Charytatywnej dla potrzebujących dzieci ze szkół podstawowych w Radzyminie. W programie nadchodzącej imprezy: spektakl w wykonaniu młodzieży ze szkolnego teatru „Norwidowcy”,zabawa karnawałowa i oczywiście Mikołaj z … oraz wiele wiele innych atrakcji. My pomagamy!!! A Ty?


WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ - szczegóły rekrutacji

Rusza nabór do dwóch brygad Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), w tym 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (5MBOT) z siedzibą dowództwa brygady w Ciechanowie.

Dowództwo 5MBOT zaprasza dnia 16.12.2018 r. o godzinie 10.00 na "Dzień otwartych koszar" do Ciechanowa, ul. Wojska Polskiego 54 (w programie m.in.: prezentacja jednostki, pokaz sprzętu, wyszkolenia i wyposażenia oraz p godzinie 12.00 uroczysta przysięga).


„Europa – nowe możliwości rozwoju dla nauczycieli”

W dniu 5 grudnia nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie uczestniczyli w panelu dyskusyjnym dotyczącym realizowanych przez szkoły projektów doskonalenia nauczycieli w ramach programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

więcej

XVIII Dni Nauki w Zielonce

W dniu 29.11.2018 r. klasa IA korzystając z zaproszenia Zespołu Szkół im. Ignacego Mościckiego w Zielonce wzięła udział w XVIII Dniach Nauki...

więcej

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

26 listopada 2018 roku w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z rejonu warszawskiego na rok szkolny 2018/2019...

więcej

Lekcje w Zamku Królewskim i wizyta na Wydziale Polonistyki UW

20 listopada uczniowie klas humanistycznych Ib i Ic z opiekunami - panię Ewą Całką, Marią Różycką i Anną Szymanis- Świderską uczestniczyli w zajęciach na Zamku Królewskim, a następnie zwiedzali Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego...

więcej

Wizyta w Sejmie i Senacie oraz integracja w HulaKula klasy 2c

W dniu 20 listopada 2018 roku klasa II c humanistyczna uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do parlamentu. Lekcja i warsztaty dotyczyły procesu legislacyjnego oraz funkcjonowania obu izb...

więcej
100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Radość, duma i wzruszenie to uczucia, które towarzyszyły szkolnej delegacji 11 listopada 2018 r. podczas miejskich obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę...

więcejFotoreportaż z konkursu historycznego

Fotoreportaż z konkursu historycznego...

więcej


Marsz na 100- lecie Niepodległości

9 listopada 2018 r. uczniowie klasy Ib i Ic pod opieką pani Justyny Bylak i pani Marii Różyckiej uczestniczyły w Marszu Niepodległości...

więcej

„Ziuk”

7 listopada uczniowie klas Ib i Ic obejrzeli spektakl „Ziuk” w wykonaniu zespołu Teatru Maskarada, prowadzonego przez panią Małgorzatę Puzio. Spektakl wyreżyserował pan Robert Miękus, który jest też autorem scenariusza...

więcej

Lekcja biologii w terenie

7 listopada klasa II d odbyła zajęcia z biologii poza salą lekcyjną...

więcej

Wyróżnienie w I Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej

Wyróżnienie w I Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej „Rozśpiewana Niepodległa” dla Anny Oreszczuk IIc, która przy akompaniamencie Karoliny Wojcieszkiewicz Id wykonała wzruszający utwór: „Warszawo ma”...

więcejPielgrzymka maturzystów.

Zgodnie z wieloletnią tradycją 24 października 2018 r. klasy IIIa i IIId z ks. Ł. Tarasiukiem, p. A. Strojecką, p. J. Bylak pojechały na Jasną Górę - fotorelacja...

więcej

„DZIADY” w Teatrze „Palladium”

23 października uczniowie klas drugich Liceum pod opieką pani Marii Różyckiej, pani Anny Szymanis – Świderskiej, pani Małgorzaty Gumkowskiej – Murray i pana Tomasza Łopatowskiego oglądali spektakl „Dziady” w Teatrze Palladium.

więcej

Sprawozdanie z konkursu wiedzy o Janie Pawle II

Dnia 18 października 2018r. przedstawiciele klasy IIIag w składzie: Zofia Malesa, Zuzanna Szczepaniak, Wiktoria Janowska, Michał Pieniążek, Kacper Kawecki i Marcin Zieliński mieli okazję wzięcia udziału ...

więcej


Przeczytaj - NAJNOWSZY NUMER GAZETKI SZKOLNEJ

WYBORY DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 17. 10. 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie odbyły się wybory władz Samorządu Uczniowskiego szkoły.

więcej

SALAMANCA 8-14 PAŹDZIERNIKA 2018

Już po raz trzeci miałam przyjemność uczestniczyć w tygodniowym stypendium dla nauczycieli języka hiszpańskiego w ramach doskonalenia warsztatu pracy sfinansowanym przez Ambasadę Hiszpanii, Consejerίa de Educación w Polsce oraz Region Kastylia i Leon. Otrzymane stypendium obejmowało zajęcia w szkole Mester, zajęcia pozalekcyjne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport z Madrytu do Salamanki...

więcej

WYJAZD INTEGRACYJNY KLAS SPORTOWO- MUNDUROWYCH.

WYJAZD INTEGRACYJNY KLAS SPORTOWO- MUNDUROWYCH. - fotorelacja...

więcej

Kolejny Euroweek za nami!

Już po raz trzeci nasi uczniowie uczestniczyli w obozie językowym zorganizowanym we współpracy z Fundacją EuroWeek Szkoła Liderów - fotorelacja...

więcej

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Już od 19 lat na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych....

więcej

OBCHODY ŚWIĘTA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W BIAŁOBRZEGACH

FOTORELACJA Z UDZIAŁU GRUP MUNDUROWYCH W OBCHODACH ŚWIĘTA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W BIAŁOBRZEGACH.

więcej

Wyjazd integracyjny do Zbiczna

3 października uczniowie klas Ib i Ic pod opieką pani Anny Szymanis – Świderskiej, pani Marii Różyckiej i pani Ewy Całki wyruszyli do urokliwej miejscowości Zbiczno- fotorelacja...

więcej

MISTRZOSTWO POWIATU WOŁOMINSKIEGO W RINGO CHŁOPCÓW

MISTRZOSTWO POWIATU WOŁOMINSKIEGO W RINGO CHŁOPCÓW - fotorelacja...

więcej

GRUPY MUNDUROWE GOSCINNIE W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W BIAŁOBRZEGACH

GRUPY MUNDUROWE GOSCINNIE W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W BIAŁOBRZEGACH - fotorelacja...

więcej

„Jezioro łabędzie” w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

27 września uczniowie klasy IIIa pod opieką pani Ewy Całki i pani Marii Różyckiej obejrzeli w Teatrze Wielkim spektakl „Jezioro łabędzie” - fotorelacja...

więcej

Piszą o nas!!!

Nauczyciele podnoszą kwalifikacje...

więcej

„Dywizjon 303”

18 września uczniowie klasy Ib i Ic pod opieką pani Anny Szymanis – Świderskiej, pani Marii Różyckiej i pani Ewy Całki obejrzały film „Dywizjon 303” ...

więcej

IV Dzień Popularyzacji Matematyki

Dnia 13 września 2018 roku uczniowie klasy Ia i IIa Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie pod opieką p. M. Kotlarz, p. A. Strojeckiej i p. T. Jędrasika, uczestniczyli IV Dniu Popularyzacji Matematyki...

więcej

Wolontariusze z AIESEC ponownie w Norwidzie

W drugim tygodniu roku szkolnego gościliśmy wolontariuszy z międzynarodowej organizacji AIESEC, z którą po raz kolejny realizowaliśmy projekt kulturowy „AIESEC World Talks”...

więcej

Zagraniczne szkolenia nauczycieli radzymińskiego „Norwida”

Już po raz drugi nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie wzięli udział w szkoleniach zagranicznych finansowanych z funduszy europejskich...

więcej

List Minister Edukacji Narodowej

Zachęcamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbyło się tradycyjnie w auli szkoły o godzinie 10.00...

więcej