Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


AktualnościUŚMIECHNIJ SIĘ :)


W ramach kampanii Pamiętamy! 100-lecie Bitwy Warszawskiej Wojewoda Mazowiecki ogłasza konkurs, skierowany do młodzieży na najlepszy komiks związany z Bitwą Warszawską. Konkurs będzie trwać do 24 listopada 2020 r.

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (wiek od 13 do 18 lat) będą mieli za zadanie przygotować komiks dotyczący wydarzeń związanych z Bitwą Warszawską. Nadesłane prace będą oceniane m.in. pod względem fabuły, zgodności z faktami historycznymi i szaty graficznej. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w mediach społecznościowych. Nagrodą dla zwycięzcy będzie tablet.

Kampania Wojewody Mazowieckiego realizowana przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Warszawie, Muzeum Historii Polski oraz Archiwum Akt Nowych, składa się z szeregu działań mających na celu popularyzację obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz przypomnienie historii wojny polsko-bolszewickiej.

Projekt Wojewody Mazowieckiego: Pamiętamy! 100-lecie Bitwy Warszawskiej sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Regulamin konkursu dostępny jest w załącznikach.

Regulamin konkursu na komiks

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do RegulaminuJuż jutro Noc Bibliotek 2020. Pamiętajcie by o 20.00 wejść na naszą stronę i rozwiązać zadania Wirtualnego Escape Roomu. Czekają na Was ciekawe nagrody. Poniżej umieszczono linki do materiałów, z których korzystano przy opracowaniu pytań. Mogą się jutro przydać:)


naukaoklimacie.pl

www.klimat.edu.pl

ziemianarozdrozu.pl
RADZYMIN-WARSZAWA-POLSKA. OBRONIONA NIEPODLEGŁOŚĆ

18 września 2020 r. w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie został zorganizowany panel dyskusyjny poświęcony 100-rocznicy Bitwy Warszawskiej. Jego organizatorem była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin ...

więcej


Akcja Recykling Daje Owoce

Recykling Daje Owoce w Radzyminie

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji pt. "Recykling Daje Owoce", w ramach której zbieramy zużyte baterie i telefony komórkowe. Akcja "Recykling Daje Owoce" organizowana jest dzięki pomocy i zaangażowaniu ERP Polska Organizacji Odzysku SEiE S.A. i Organizacji Odzysku Opakowań S.A. - https://erp-recycling.org/pl-pl/ - firmy, która jest liderem zbiórki i recyklingu baterii i elektroodpadów w Polsce i Europie. Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem akcji "Recykling Daje Owoce" jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski www.cycling-recycling.eu.

Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są edukacyjne akcje m.in Recykling Daje Owoce, czy zbiórki elektroodpadów przez gminy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw. PSZOK-i - czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić swoją np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. Za wyrzucanie zsee (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w miejsca do tego nieprzeznaczone grozi kara do 5 tys zł! Szczegóły akcji na www.cycling-recycling.eu

Akcję koordynują: pani Justyna Bylak i pani Katarzyna Kostrzewa

Konkurs plastyczny pod tytułem. „Carlos Ruiz Zafón – portret autora”.

19 czerwca 2020 roku, w wieku zaledwie 55 lat, zmarł pisarz kochany zarówno przez młodych jak i przez starszych czytelników. Wszyscy ci, którzy z zapartym tchem czytali cykl powieści o „Cmentarzu zapomnianych książek” i z ogromną niecierpliwością czekali na ostatnią powieść Zafona – „Labirynt Duchów” , w bieżącym roku szkolnym będą mogli poprzez wspólną lekturę książek, projekty plastyczne i liczne konkursy, jeszcze raz wrócić do „zaczarowanej Barcelony” Zafona.

Zapraszamy wszystkich uczniów naszego Liceum do konkursu plastycznego.

Prosimy o przygotowanie portretu autora w dowolnej technice w formacie A4. Gotowe prace prosimy składać w sekretariacie u pani Eweliny do dnia 10 listopada.

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w drodze głosowania przez społeczność szkolną, a wszystkie prace zostaną pokazane na wystawie prac w holu szkolnym. Na 3 zwycięzców czekać będą wspaniałe nagrody.„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Trwa zgłaszanie kandydatur do konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, w którym samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować osoby zaangażowane w pracę charytatywną.Z tej okazji radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego przygotowali film informujący o tym przedsięwzięciu https://www.facebook.com/watch/?v=1760258910798288&extid=IyOZfqy1tjRy2VDq W ten sposób chcą dotrzeć do jak największej ilości wolontariuszy i osób, które korzystają z ich działań. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 września br.

Więcej informacji na http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat

BEZPOŚREDNI LINK DO FILMU

Regulamin konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Formularz zgłoszeniowy
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020r. w naszej szkole odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Na początku uroczystości wspólnie odśpiewaliśmy nasz hymn narodowy. Minutą ciszy uczciliśmy też poległych za ojczyznę. Pani Dyrektor Aldona Torenc serdecznie powitała zgromadzonych uczniów i ich wychowawców ...

więcej

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

W szkole zostały opracowane szczegółowe zalecenia związane z organizacją zajęć w szkole, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w załącznikach

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1.09.2020 r.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii

Rodzicu nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Rodzicu poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantannąSzanowni Rodzice i Uczniowie!

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Aldona Torenc

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – list szefów MEN, MI i GIS

Zasady bezpiecznego korzystania z transportu zbiorowego w trakcie epidemiiZe względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń do nauki języka francuskiego, grupa ta nie utworzyła się. W związku z tym we wszystkich klasach pierwszych jako drugi język obowiązywał będzie język hiszpański nauczany od podstaw.


100-lecie Bitwy Warszawskiej

Liceum im. Cypriana Kamila Norwida to pasja nauczycieli i ogromne zaangażowanie uczniów, którzy są wychowywani w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Niezwykle istotne jest dla nas świadome uczestnictwo w żywych lekcjach historii i pielęgnowanie pamięci o najważniejszych wydarzeniach dziejowych...

więcej

Test sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy złożyli podania do klasy sportowo - turystycznej odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 9.00 (piłka nożna i piłka ręczna). Kolejność testów zostanie ustalona na miejscu. Należy przed testem okazać zaświadczenie zdrowotne. Jego brak dyskwalifikuje kandydata.PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - UZUPEŁNIAJĄCA !! Dla kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie przystapili do próby sprawności fizycznej w klasie sportowo - turystycznej, został wyznaczony dodatkowy termin przeprowadzenia testu: 28 lipca 2020 godz. 10.00 - piłka ręczna, 29 lipca 2020 godz. 10.00 - piłka nożnaZgodnie z aktualnym harmonogramem naboru, rejestracja kandydatów do klasy o profilu sportowo - turystycznym jest już niemożliwa.


WAŻNE: Kandydaci aplikujący do klasy o profilu sportowo-turystycznym w kilku szkołach, mają obowiązek przystąpić do próby sprawności fizycznej w każdej ze szkół. W przeciwnym razie nie są brani pod uwagę w rekrutacji, gdyż nie spełniają kryteriów tego profilu.


Przed próbą sprawności fizycznej kandydat ma obowiązek złożyć komisji zaświadczenie od lekarza wymagane do klasy o profilu sportowo-turystycznym. Brak zaświadczenia może być podstawą niedopuszczenia kandydata do próby sprawności.Matura 2020

Po zdalnym zakończeniu nauki 24 kwietnia 2020 r. dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie nadszedł czas matur. Z powodu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem zostały one przesunięte na czerwiec. W tym roku, oprócz zachowania zwykłych procedur maturzyści przystąpili do egzaminu w zaostrzonym reżimie sanitarnym. W szkole zostały przygotowane pojemniki z płynem do dezynfekcji. Abiturienci przybywali na egzamin w ściśle określonych porach i wchodzili wyznaczonymi dla nich wejściami...

więcej

MATURZYSTO zapoznaj się z procedurami matury 2020


Procedury dla uczniów dotyczące przeprowadzenia egzaminów 2020

"POLSKO - WĘGIERSKIE DROGI DO WOLNOŚCI" w radymińskim Liceum

Polak- Węgier, dwa bratanki - stare porzekadła zawierają zwykle wiele prawdy. Tym razem przekonali się o tym uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, którzy zakończyli właśnie swoją węgierską przygodę, związaną z międzynarodową mobilnością uczniów...

więcej

Sukces naszej uczennicy -Wirtualny Konkurs Przyrodniczy 2020

Uczennica klasy 1 i Natalia Marciniak zajęła 2 miejsce w Wirtualnym Konkursie Przyrodniczym 2020, realizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie. Konkurs miał na celu m. in. podniesienie świadomości ekologicznej uczniów szkół ponadpodstawowych mieszkających na terenie powiatu wołomińskiego oraz poziomu wiedzy na temat obszarów cennych przyrodniczo w naszym powiecie.

Był też zachętą do spędzania czasu w domu, w czasie wprowadzenia w Polsce stanu epidemii zakazu zgromadzeń.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu 10 zadań dotyczących przyrody powiatu wołomińskiego, w tym wykonanie plakatu przedstawiającego przyrodnicze miejsce w powiecie wołomińskim, które warte jest odwiedzenia po ustaniu epidemii.

Gratulujemy również pozostałym uczestnikom z naszej szkoły którzy otrzymali nagrody pocieszenia

Justyna Bylak

Kampania „Wylecz depresję”

Obecnie depresja zajmuje czwarte miejsce na liście najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Szacuje się, że w 2020 roku zajmie pierwsze miejsce na liście przyczyn zgonów.

W depresji prawie zawsze występuje smutek, jednak bardzo często nie oznacza on depresji. Każdy człowiek bywa czasem smutny, nie wskazuje to jednak na to, że choruje na depresję. Ważne jest jego nasilenie i czas trwania – jeśli ktoś stale (przez większą część dnia , min. przez 2 tygodnie) odczuwa głęboki smutek, który nie podlega w zasadzie modyfikacjom przez zewnętrzne okoliczności, to prawdopodobnie możemy mieć już do czynienia z depresją. Depresja to grupa różnych zaburzeń o podobnych objawach , zarówno psychicznych, jak i fizycznych – obniżony nastrój to tylko jedna z nich.

Szczegóły kompanii i miejsca gdzie szukać pomocy znajdują się w linku

https://wyleczdepresje.pl

Kampania „Wylecz depresję”


Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!

Lekcje z internetu-rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

#SzkołaPamięta - wystawa o Żołnierzach Wyklętych

W naszym Liceum została zorganizowana wystawa poświęcona bohaterom podziemia antykomunistycznego związana z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2020...

więcej

Olimpiada Teologii Katolickiej: Dumni z Polski i Ewangelii

4 marca 2020 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji warszawsko-praskiej odbył się diecezjalny etap Olimpiady Teologii Katolickiej...

więcej


Wycieczka edukacyjna klas IB i IH

Uczniowie klas z rozszerzoną biologią pod opieką wychowawczyń: pani Justyny Bylak i pani Jolanty Sitek oraz pani pedagog Bogumiły Grądziel uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz Muzeum Powstania Warszawskiego...

więcej


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

Prosimy też o zapoznanie się z informacją zamieszczoną pod linkiem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

EkoWalentynki 2020 - czyli kochamy recykling!

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie wzięło udział w ogólnopolskiej zbiórce baterii i elektroodpadów - EkoWalentynki 2020 - czyli kochamy recykling...

więcej

Krótka lekcja na temat Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacji młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi. Oddziały zbrojne o antykomunistycznym charakterze walczyły z Urzędem Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską. Podziemie niepodległościowe działało także na Kresach Wschodnich – ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej.

Studniówka 2020

Panie w wieczorowych toaletach i elegancko ubrani panowie poruszali się dostojnie i z gracją przy dźwiękach poloneza. Tak rozpoczęła się Studniówka uczniów tegorocznych klas trzecich. Miejsce tego wyjątkowego balu – Dworek Wilkowscy w Ludwinowie. Czas – piątek, 07. 02. 2020, godzina 20:00. ...

więcej

Apel podsumowujący pierwsze półrocze

6 lutego 2020 roku w sali gimnastycznej odbył się apel podsumowujący I półrocze. Uczestniczyły w nim wszystkie klasy. Na początku przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, Czarek Polak z klasy IH przywitał wszystkich obecnych na spotkaniu podsumowującym I półrocze...

więcej

NORWIDOWCY DZIECIOM - 18 Finał Akcji Charytatywnej

To już 18 lat minęło. Aż trudno w to uwierzyć. 5 lutego 2019 roku o godzinie 17.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie odbył się osiemnasty finał akcji „Norwidowcy Dzieciom” przygotowany przez Szkolne Koło PCK i Teatr „Norwidowcy”...

więcej

Warsztaty doradztwa zawodowego WSB

31 stycznia w naszym liceum gościliśmy panów: Maksymiliana i Adriana, studentów Wyższej Szkoły Bankowej, Oddział w Warszawie...

więcej

Półroczne zebranie z rodzicami

Pani Aldona Torenc, Dyrektor Szkoły powitała nauczycieli i rodziców zgromadzonych w Auli Liceum. Pani Dyrektor podsumowała pół roku pracy placówki oraz przypomniała uroczystości w minionym półroczu...

więcej

ŚRODA W PODSKOKACH W HANGARZE 646

W środę, 15 stycznia br. uczniowie klasy Ii i IId pod opieką nauczycieli: p. Magdaleny Krysiak, p. Marka Szulca oraz p. Szymona Strychalskiego wybrali się na wycieczkę do Warszawy...

więcej

I Miejsce w Badmintonie Dziewcząt

W dniu 14.01.2020 odbyły się mistrzostwa powiatu wołominskiego w badmintona dziewcząt ...

więcej


EkoWalentynki 2020 - czyli kochamy recykling!

EkoWalentynki 2020 w Radzyminie

Rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji akcji EkoWalentynki 2020. "EkoWalentynki" to ogólnopolska akcja edukacyjna realizowana od 2010 roku, której celem jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W "EkoWalentynkach" uczestniczyło do tej pory ponad 1000 lokalnych partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii. – Pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych na to najwspanialsze uczucie zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat, np. selektywna zbiórka zużytych baterii, jest najlepszym dowodem troski o naszą planetę - mówi Dominik Dobrowolski – pomysłodawca i główny organizator akcji w Polsce. Tak jak w poprzednich edycjach partnerami „EkoWalentynek” są: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami? Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi. Zużyty sprzęt może zawierać np: ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon; które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska! Za wyrzucenie elektroodpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone grożą wysokie kary pieniężne – do 5000 zł!
Finał I Szkolnego Konkursu „Czas na Norwida”

Za nami I edycja szkolnego konkursu na interpretację plastyczną poezji Cypriana Kamila Norwida ...

więcej

Jasełka

20 grudnia 2019 roku Szkolny Teatr „Norwidowcy” zaprezentował jasełka, ubarwiając je góralskim akcentami i współczesnymi aranżacjami. Młodzież przygotowały - pani Ewa Całka i pani Agnieszka Strojecka. ...

więcej

Świąteczne kolędowanie w wołomińskiej „Fabryczce”

19 grudnia 2019 roku młodzież naszej szkoły uświetniła swoim występem uroczystą Wigilię, zorganizowaną przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości „Fabryczka” w Wołominie. ...

więcej

Wycieczka klas pierwszych

18 grudnia 2019 roku uczniowie klas - I A, B, D z nauczycielami: Jolantą Sitek, Dagmarą Stańczak, Katarzyną Kaliszuk, Kamilem Gajewskim oraz Szymonem Strychalskim udali się na wycieczkę integracyjną...

więcej

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta

16.12.2019 o godz. 9:15 na szkolnej auli odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, panem Dariuszem Dąbrowskim...

więcej

„Polsko-węgierskie drogi do wolności”

W dniach 8 – 15 grudnia 2019 r. grupa młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie odwiedziła Budapeszt. Wyjazd ten był finałem unijnego projektu lingwistyczno – historycznego POLSKO – WĘGIERSKIE DROGI DO WOLNOŚCI”...

więcej

Wykład profesora Jerzego Bralczyka

12 grudnia ponownie gościliśmy w pałacu w Chrzęsnem, tym razem na spotkaniu autorskim pana prof. Jerzego Bralczyka, który opowiadał o swojej książce - „Zwierzyniec” ....

więcej

Zajęcia wychowania fizycznego – nauka podstaw skoków na trampolinie

12 grudnia uczniowie klasy III D realizujący program wychowania fizycznego w formie rozszerzonej udali się na lekcje wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela biologii p. Justyny Bylak oraz nauczyciela wychowania fizycznego p. Michała Ziółkowskiego do Sali Trampolin Hangar 646, gdzie poznali podstawy nauki skoków na trampolinie ....

więcej

Poszerzamy wiedzę z biologii –wizyta w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

12 grudnia uczniowie naszej szkoły – pod opieką pani Justyny Bylak i pana Michała Ziółkowskiego udali się na wycieczkę edukacyjną do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ....

więcej

„Żołnierz i salonowiec” Teatru Maskarada

10 grudnia 2019 roku zostaliśmy zaproszeni przez Teatr Maskarada na spektakl „Żołnierz i salonowiec”, który został wystawiony w Mareckim Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnym....

więcej

Jak podbiliśmy Hollywood? – lekcja w kinie

O2. 12. 2019. uczniowie klas humanistycznych - IIb, IIc i IIIc uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Lekcja w kinie”, przygotowanym przez Centrum Edukacji Filmowej ....

więcej

GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński nagrodził dwudziestu trzech sportowców, którzy w 2019 osiągnęli wybitne wyniki na sportowej arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Uroczystość z udziałem wyróżnionych zawodników odbyła się Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin.

Nagrodzeni zawodnicy reprezentowali 12 dyscyplin, z czego najliczniejszą grupę stanowiły piłkarki ręczne, łucznicy oraz warcabiści. Ci ostatni byli jednocześnie najmłodszymi laureatami gminnych nagród za wysokie wyniki sportowe. Ponadto nagrodzono także przedstawicieli kolarstwa, karate, tańca sportowego, piłki ręcznej, lekkoatletyki oraz unihokeja i curlingu. Burmistrz wręczył pamiątkową statuetkę oraz dyplom. Każdy z zawodników otrzymał także stypendium sportowe.

Nagrody sportowe Burmistrza Radzymina przyznawane są od 2014 r. tym mieszkańcom Gminy Radzymin, którzy posiadają licencję sportową i w okresie od 1 listopada roku poprzedzającego przyznanie nagród do 31 października roku bieżącego uzyskali wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Decyzje o wysokości nagrody dla każdego sportowca podejmuje Komisja ds. rozpatrywania wniosków i przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe. W roku 2019 r. Gmina Radzymin przeznaczyła na nagrody sportowe łącznie 25 tys. zł.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

PISZĄ O NAS

RECYKLING DAŁ OWOCE W POLSCE

Dziękuję za recyklingową i owocową jesień i początek zimy! Akcje nie byłyby możliwe bez zaangażowania lokalnych koordynatorek i koordynatorów, zatem nisko i ekologicznie się kłaniam i dziękuję: Alinie Oleszczuk z Gołdapi, Basi Jóźwik z Torunia, Grażynie Zalewskiej z Tuszowa Narodowego, Natalii Kulec z Żywca, Marcie Matuszczyk z Bytomia, Joasi Zajączkowskiej z Zabrza i Sośnicowic, Ewelinie Grzybowskiej z Warszawy, Kasi Kostrzewie z Czarnej i Radzymina, Justynie Bylak z Radzymina oraz Kasi Nowickiej z Żor. Dziękuję dzieciom, uczniom ich rodzicom i dziadkom, dyrekcjom placówek i wszystkim Pomocniczkom i Pomocnikom za udział w tegorocznej edycji akcji Recykling Daje Owoce.

Uczestnicy akcji Recykling Daje Owoce 2019:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie

Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie

Szkoła Podstawowa Nr 47 w Bytomiu

Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach

Szkoły Podstawowej Nr 32 w Zabrzu

Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym

Szkoła Podstawowa w Czarnej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Żorach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi

Przedszkole nr 11 w Żywcu

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

PISZĄ O NAS

Nadleśnictwo Drewnica wspólnie ze Starostwem Wołomińskim zorganizowało akcję edukacyjno-promocyjną związaną z symbolem Świąt Bożego Narodzenia - choinką.

Inicjatorem akcji byli Nadleśniczy Artur Delegacz i Robert Szydlik - Wicestarosta Wołomiński

Celem wydarzenia była promocja naturalnych, ekologicznych drzewek pochodzących z plantacji choinkowych. Przedstawiciele obu instytucji przez cały dzień odwiedzili dwadzieścia jednostek z terenu powiatu wołomińskiego m.in. domy dziecka, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowe oraz domy pomocy społecznej. Podczas akcji Służba Leśna przedstawiła uczestnikom zalety choinek naturalnych, a następnie Adam Lubiak - Starosta Wołomiński, Wicestarosta Robert Szydlik, Paweł Dąbrowski - Członek Zarządu, Cezary Wnuk - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Piotr Borczyński - Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki oraz pracownicy Starostwa zasadzili drzewka do gruntu. Dziękujemy wszystkim placówkom za aktywne włączenie się w akcję!

EUROWEEK JUŻ PO RAZ CZWARTY

W tym roku, od 28 listopada do 2 grudnia, uczniowie klas Ia, Ic, Id, Ie, If i Ii uczestniczyli w pięciodniowym obozie językowym zorganizowanym we współpracy z Fundacją EuroWeek Szkoła Liderów ....

więcej

Finał XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego „Bliżej Norwida”

29 listopada 2019 roku w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego „Bliżej Norwida” ....

więcej

Paczki Bożonarodzeniowe na Kresy - relacja z zakończenia akcji charytatywnej

"W piątek 29.11.2019 r. z udziałem Wicestarosty Wołomińskiego Roberta Szydlika, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanną Skrzypczak oraz innymi szkołami powiatowymi w Starostwie Powiatowym w Wołominie spakowaliśmy w ramach II tury akcji "Polacy Kresowym Rodakom ....

więcej

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

27 listopada 2019 roku w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów uczniom z rejonu warszawskiego na rok szkolny 2019/2020 ....

więcej

III miejsce w koszykówce

25 listopada 2019 rozegrano finał Powiatu Wołomińskiego w koszykówce chłopców. Reprezentacja naszego liceum wywalczyła III miejsce ....

więcej

Spotkanie autorskie w Pałacu w Chrzęsnem

21 listopada 2019 roku uczniowie klas humanistycznych pod opieką pani Marii Różyckiej uczestniczyli w spotkaniu autorskim z panem Stanisławem Łubieńskim, kulturoznawcą, autorem książki „ Dwanaście srok za ogon”, laureatem Nagrody Literackiej Nike ....

więcej

Zajęcia profilaktyczne

Dnia 21 listopada o godzinie 10:50 w auli szkoły odbyły się zajęcia profilaktyczne dla klas pierwszych i drugich ....

więcej

„Dziady” w Teatrze Narodowym

W niedzielny wieczór, 17 listopada 2019 roku byliśmy na spektaklu „Dziady” w Teatrze Narodowym. Wyjazd zorganizowała pani Maria Różycka....

więcej

PISZĄ O NAS

W Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości "Fabryczka", mieszczącym się przy ul. Orwida 20 w Wołominie, odbył się spektakl poetycko-muzyczny pt." "Rozmowa z Norwidem", który przygotowała młodzież wraz z nauczycielami z LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, panią - Agnieszką Strojecką, Marią Różycką, Magdaleną Krysiak i Ewą Całka, w ramach Teatru Młodych "Norwidowcy". W tym roku młodzież, która wystąpiła w spektaklu osiągnęła wielki sukces w Ogólnopolskim Konkursie poetyckim „Bliżej Norwida”, organizowanym przez XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Warszawie, zajmując w kategorii recytacja poezji Norwida - II miejsce, które zajął Cezary Polak, III miejsce - Jacek Borkowski, a wyróżnienia otrzymały: Paulina Borowiec i Maciej Pałdyn, zaś w kategorii - poezja śpiewana II miejsce wywalczyła Aleksandra Bąk przy akompaniamencie brata, Karola. Występ w "Fabryczce", był na bardzo wysokim poziomie wokalnym. Pasja i zaangażowanie przekłada się na pracę całego zespołu, który wspiera dyrektor Liceum, pani Aldona Torenc i wicedyrektor Anna Romaszko. Licznie zgromadzona publiczność dziękowała uczestnikom występu owacjami na stojąco. Powiat Wołomiński w podziękowaniu ufundował dla uczestników pamiątkowe książki z dedykacją od Adam Lubiak - Starosta Wołomiński. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spektaklu.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ -FB


ZBIÓRKA CHARYTATYWNA "POLACY KRESOWYM RODAKOM"

Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w zbiórce charytatywnej na rzecz żyjących Kombatantów, Sybiraków oraz polskich dzieci na Kresach II Rzeczypospolitej. Jest to akcja mająca wspomóc tych, którzy z przyczyn niezależnych od nich opuścili nasz kraj i żyją dziś z dala od niego, ale w ich żyłach płynie polska krew, a ich serca na informacje o Polsce biją mocniej. Jesteśmy wdzięczni za ich dokonania i chcemy aby zebrane dary mogły dotrzeć do naszych Rodaków na Święta.

Co zbieramy?

- produkty żywnościowe o długim terminie przydatności

- artykuły szkolne

- materiały patriotyczne

- pościel i koce - nowe

- chemię gospodarczą


Zbiórka trwa do dnia 19 listopada 2019r. Prosimy o składanie darów w Sekretariacie Uczniowskim (pok.32 w zabytkowej części szkoły).

Za wszelką pomoc, dziękujemy.


Studiuj w Wielkiej Brytanii!

13 listopada 2019 klasy trzecie w ramach doradztwa zawodowego uczestniczyły w zajęciach: ‚Jak studiować w Anglii’, przeprowadzonych przez konsultantów fundacji Edu4u ....

więcej

„Niepodległa do hymnu!”

8.11.2019 r. o godzinie 11:11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszego liceum zebrali się w sali gimnastycznej, aby zaśpiewać hymn Polski ....

więcej

FINAŁ XI SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

Tegoroczna XI edycja konkursu zorganizowana została aby uczcić Święto Odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przypomnieć społeczności szkolnej o ważnych wydarzeniach historycznych związanych z obchodami 80. Rocznicy wybuchu największego konfliktu zbrojnego wszechczasów – II wojny światowej ....

więcej

„Dziady” Teatru Forma

7 listopada w szkolnej auli obejrzeliśmy spektakl „Dziady” w aranżacji Teatru Forma z Białegostoku. Młodzi aktorzy wystąpili przed publicznością Liceum w inscenizacji zawierającej najważniejsze fragmenty dramatu Mickiewicza, w tym Prolog, Scenę więzienną, Wielką Improwizację, Widzenie Księdza Piotra i Salon warszawski ....

więcej

„Ferdydurke”

Któż z nas nie zna zdania z powieści Gombrowicza „Słowacki wielkim poetą był!”. Parodiowane na różne sposoby stało się rozpoznawalnym symbolem twórczości pisarza, a nawet współczesnej kultury, o czym mogliśmy się przekonać 7 listopada, kiedy w szkolnej auli wystąpił Teatr Forma z Białegostoku ....

więcej

Wręczenie Stypendiów Starosty Wołomińskiego „Talent”. Szkolny Apel

6 listopada 2019 r. o godzinie 11:45 na sali gimnastycznej odbył się apel dla uczniów i nauczycieli całej szkoły, na którym odbyło się rozdanie stypendiów naukowych. Pani dyrektor Aldona Torenc przywitała nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida, a także absolwentów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi ....

więcej

Jesteśmy najlepsi!

6 i 7 listopada 2019 r. odbyły się eliminacje w ogólnopolskim konkursie poetyckim: „Bliżej Norwida” organizowanym przez XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Warszawie ....

więcej

Zbiórka baterii i elektroodpadów

Przypominamy o zbiórce baterii i elektroodpadów!!! ....

więcej

Konto Rady Rodziców

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie oddział w Radzyminie

27801500044000181820400001INSTRUKCJA LOGOWANIA SIĘ DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Warsztaty z prawa

W ramach koła nauk społecznych w naszej szkole w dniach 23-25 października 2019 r. klasy IIIC, IIB, IIC,IE, IH, IC uczestniczyły w warsztatach z prawa konstytucyjnego....

więcej

24.10.2019 Dzień Edukacji Narodowej na UKSW

W tym wyjątkowym dniu zaszczytny Medal Komisji Edukacji Narodowej został przyznany pani Małgorzacie Gumkowskiej - Murray. Nadawany on jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej....

więcej

Lekcja kulturoznawcza „2019 Rokiem Moniuszki”

23 października 2019 roku uczniowie klas 1b i 1f pod opieką p. Marii Różyckiej, p. Ewy Całki, p. Anety Łukasiewicz i p. Jolanty Sitek udali się do Sali Koncertowej im. Fryderyka Chopina w Radzyminie na spotkanie z panem Waldemarem Smaszczem, pisarzem, historykiem literatury....

więcej

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

23 października 2019 r. nasi maturzyści pod opieką ks. Ł. Tarasiuka, p. M. Ziółkowskiego i p. A. Strojeckiej uczestniczyli w diecezjalnym spotkaniu maturzystów na Jasnej Górze....

więcej

Święto Szkoły

18 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych uroczyście weszli do społeczności Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie. W dniu Święta Szkoły odbyło się ślubowanie klas pierwszych, których w tym roku jest dziewięć....

więcej

Boni, boni Scotland

W dniach 17 - 21 października 2019r. wraz z grupą uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida z klas II i III, odwiedziłam Szkocję, która obecnie jest częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej....

więcej

PISZĄ O NAS

Adam Lubiak - Starosta Wołomiński zaprosił do Starostwa przedstawicieli szkół powiatowych, które właczyły się w zbiórkę pieniędzy dla 6-letniego Filipka z Brwinowa. Cała akcja zakończyła się sukcesem. W sumie udało się zebrać ponad 2 mln złotych, a dzięki wsparciu Ministerstwo Obrony Narodowej, chłopiec został przetransportowany do szpitala w Bostonie, gdzie przeszedł już pierwszą udaną operację. Trzymamy kciuki za powrót Filipka do zdrowia

Starosta przekazał pisemne podziękowania na ręce dyrektorów szkół: ZS Ekonomicznych w Wołominie, ZS Techniczno-Zawodowych im. Czesława Nowaka w Radzyminie, LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, ZS im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce oraz vouchery do kina dla wolontariuszy, którzy uczestniczyli w zbiórce w trakcie Biegu Rotmistrza Pileckiego w Markach.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

PISZĄ O NAS

W Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce odbyły się obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej 2019. Uroczystość została poprowadzona przez Panią Dyrektor Annę Nowińską-Mróz. "Dzisiejszą uroczystością chcemy przypomnieć Państwu, że w naszym kraju, w Polsce nauczyciele przez wieki pełnili rolę ostoi, bezpiecznej wyspy wartości. Na wzburzonym morzu historii, potrafili wytrwać i przekazać młodym pokoleniom nie tylko kaganek oświaty, ale także miłość do ojczyzny i wiarę w siłę narodu. Taylor Mackenzie - jeden ze współczesnych propagatorów nauki mawiał: "Nauczyciel...to przewodnik i lider, sternik łodzi". Niech zatem dzisiejsza uroczystość przygotowana przez uczniów i pracowników naszej szkoły, będzie ukłonem w stronę tych niezwyciężonych, żeglarzy, sterników serc i umysłów młodzieży". Tymi słowami powitała gości Pani Dyrektor Anna Nowińska-Mróz.

Podziękowania oraz życzenia dla nauczycieli wygłosił Adam Lubiak - Starosta Wołomiński, Robert Szydlik - Wicestarosta Wołomiński, Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka. Obecnością swoją zaszczycili obchody, także Cezary Wnuk Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Wołomińskiego Hanna Skrzypczak, nauczyciele szkół powiatu wołomińskiego, jak również nauczyciele, administracja oraz obsługa Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego. Młodzież szkolna przygotowała program artystyczny, podkreślający rolę nauczyciela i edukacji na przestrzeni polskich dziejów.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Wycieczka integracyjna klas pierwszych

Są miejsca w naszym pięknym kraju, które, choć mało popularne i nieprzereklamowane, zachwycają swoim urokiem i walorami przyrodniczymi. Do takiego właśnie miejsca, położonego niedaleko Giżycka, pojechali uczniowie klas pierwszych naszego liceum pod opieką wychowawców i nauczycieli...

więcej

Bieg Komandosa

W dniu 04.10.2019 reprezentacji naszej szkoły wywalczyła II miejsce w Biegu Komandosa...

więcej

Potencjalne zagrożenia związane z elektronicznymi papierosami.

Przekazujemy informację przygotowaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.


INFORMACJA NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM E-PAPIEROSÓW


„Młodzi głosują”. Symulacja wyborów do sejmu

7 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się symulacja wyborów do sejmu. Chętni uczniowie głosowali na komitety wyborcze...

więcej

Apel – wrzesień

Pani Aldona Torenc, Dyrektor Szkoły powitała wszystkich na pierwszym z comiesięcznych apeli organizacyjno-podsumowujących w naszym liceum...

więcej

Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w biegach przełajowych

W piątek 27.09.2019 reprezentacja Naszej szkoły wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu Wołomińskiego w biegach przełajowych...

więcej

Całodobowa bezpłatna infolinia

Została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.


Wizyta w Białobrzegach

W dniu 25 września 2019 roku grupy mundurowe odwiedziły jednostkę wojskową w Białobrzegach...

więcej

2 MIEJSCE DZIEWCZĄT W RINGO

W dniu 24.09.2019 odbyły się zawody powiatowe w ringo dziewcząt...

więcej

W zakładce konkursy dostępne są regulaminy konkursów historycznych


Zebranie z rodzicami

Podczas pierwszego zebrania pani Aldona Torenc, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie powitała rodziców zgromadzonych w Auli Szkoły. Pani dyrektor omówiła priorytety w pracy nauczyciela z uczniami oraz przedstawiła rodzicom grono pedagogiczne...

więcej


Akcja Recykling Daje Owoce

Recykling Daje Owoce w Radzyminie

Uczniowie i nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie włączyli się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Recykling Daje Owoce. Akcję koordynują: pani Justyna Bylak i pani Katarzyna Kostrzewa! Tym razem uczniowie, nauczyciele, przyjaciele szkoły zbierają zużyte baterie oraz drobne zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne. Równocześnie ze zbiórką trwa akcja informacyjna na temat elektroodpadów, którą prowadzą uczniowie, wśród szkolnej społeczności oraz mieszkańców.

Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są edukacyjne akcje m.in Recykling Daje Owoce, czy zbiórki elektroodpadów przez gminy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw PSZOK-i - czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić swoją np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. Za wyrzucanie zsee (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w miejsca do tego nieprzeznaczone grozi kara do 5 tys zł!

Akcja "Recykling Daje Owoce" organizowana jest dzięki pomocy i zaangażowaniu ERP Polska Organizacji Odzysku SEiE S.A. i Organizacji Odzysku Opakowań S.A. - https://erp-recycling.org/pl-pl/ - firmy, która jest liderem zbiórki i recyklingu baterii i elektroodpadów w Polsce i Europie. Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem akcji "Recykling Daje Owoce" jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski www.cycling-recycling.eu . Kontakt: dominik@cycling-recycling.eu
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 roku grono pedagogiczne, uczniowie jak i zaproszeni goście zainaugurowali nowy rok szkolny 2019/2020...

więcej

PISZĄ O NAS

Szkolenia zagraniczne dla nauczycieli Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie po raz trzeci otrzymał dofinansowanie w projekcie zagranicznych szkoleń dla nauczycieli. Projekt nosi tytuł: „Kreatywny nauczyciel – lepsza szkoła” i będzie realizowany w ramach programu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zakłada on podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i pedagoga szkolnego. Wśród priorytetów szkoły znajduje się podniesienie wymiaru europejskiego szkoły i poszerzenie jej działalności w zakresie wdrażania idei europejskości wśród uczniów, poszerzanie zainteresowań uczniów kwestiami Europy i rolą Polski w strukturach europejskich.

Kursy odbędą się w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii i we Włoszech. Zostały dobrane według potrzeb szkoły oraz uczestników i obejmują: intensywną naukę języka angielskiego, poznanie europejskich systemów edukacyjnych, zagadnienia związane z wykorzystaniem CLIL oraz narządzi ICT w procesie nauczania, zagadnienia kulturowe w zakresie nauczania języka angielskiego, rozwijanie umiejętności społecznych: radzenie sobie z konfliktami, agresją w środowisku szkolnym, demotywacją wśród uczniów, trudnościami w relacjach z uczniami i nauczycielami, umiejętności przywódcze i komunikacyjne. Kursy zakładają nawiązanie współpracy z nauczycielami z Europy i udział w projekcie współpracy szkół.

Dzięki projektowi nauczyciele zdobędą praktyczne umiejętności metodologiczne i językowe, które wykorzystają podczas zajęć z uczniami, zdobędą narzędzia do motywowania ich do nauki, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym i opłatą za kurs każdego z uczestników oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki. Projekt będzie realizowany przez okres dwóch lat i zakończy się w październiku 2021 roku. Kwota dofinansowania wynosi: 103 567,96 PLN.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

PISZĄ O NAS

Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie beneficjentem programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

W nadchodzącym roku szkolnym Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie przystąpi do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który będzie realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt nosi tytuł: „Polsko-węgierskie drogi do wolności” i będzie obejmował współpracę uczniów Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie z uczniami dwujęzycznej szkoły średniej Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium w Budapeszcie. Uczniowie Liceum im. C. K. Norwida wezmą udział w trwającym siedem dni wyjeździe edukacyjnym, podczas którego będą realizować przedsięwzięcia związane z najnowszą historią obu krajów, w tym wydarzeń 1956 i 1989 roku i zagadnieniami walki obu narodów o odzyskanie suwerenności po II wojnie światowej. Projekt zaplanowany jest na okres 6 miesięcy i rozpocznie się na jesieni 2019 roku. W wyjeździe do Budapesztu weźmie udział grupa 10 uczniów oraz 2 nauczycieli. Językiem realizacji projektu będzie język angielski.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ