Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Drodzy uczniowie ósmych klas szkół podstawowych i uczniowie oddziałów gimnazjalnych, składanie wniosków o przyjęcie w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w terminie od 13 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r.

Wyboru szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, do których nabór prowadzony jest przy pomocy systemu elektronicznego, dokonujecie poprzez wypełnienie wniosku w elektronicznym systemie rekrutacji, wybierając link:

https://warszawa.edu.com.pl

Rekrutacja elektroniczna prowadzona jest w terminie od 13 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r.,

Listę wybranych przez siebie szkół i oddziałów układacie w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie do 20 maja 2019!!!

Poniżej prezentujemy krótki film instruktażowy „Twoja droga do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej” dostępny pod linkiem:

https://youtu.be/gSldsoJo6-M

Wybierającym szkoły uczestniczące w rekrutacji prowadzonej przez Powiat Wołomiński zostały, w tych szkołach, wyznaczone stanowiska komputerowe, przy którym będzie można na miejscu wypełnić wniosek . Dodatkowo zapewniono również wsparcie pracowników szkół, którzy będą służyć pomocą w wypełnianiu wniosku.

Życzymy Wam trafnych wyborów!!!