Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

WAŻNE DOKUMENTY

DRUKI SZKOLNE :

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa

Oświadczenie o rezygnacji z uczestnistwa w lekcjach religii

Wniosek o zwolnienie z w-f

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział w wycieczce

mLEGITYMACJA

Informacja

Co zrobić, aby uzyskać mLegitymację?

Co zrobić, aby anulowac mLegitymację

Wniosek o wydanie mLegitymacji

MATURA - DEKLARACJE :

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego
w 2024 r.
Termin złożenia deklaracji do 7 października 2023 r.
(absolwenci z lat ubiegłych do 7 lutego 2024 r.).

REKRUTACJA

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Opłaty:

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9 złotych
  • duplikat świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości – 26 złotych

Opłatę należy uiścić na podany niżej numer konta:

53 1020 1042 0000 8302 0330 2817
Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
ul. Konstytucji 3 Maja 26
05-250 Radzymin

tytułem: wpłata za wydanie duplikatu legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko