Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid

Historia

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida posiada bogatą tradycję w kształceniu i wychowywaniu wielu pokoleń Polaków.

Budynek szkoły został zaprojektowany w stylu późnego klasycyzmu przez wybitnego projektanta pochodzenia włoskiego Antonio Corazziego (1792-1877).

 • W 1845 roku gmach został oddany do użytku i stał się siedzibą Seminarium dla Nauczyciel Szkół Elementarnych. Od początku swego istnienia szkoła wychowywała i kształciła młodzież w atmosferze patriotyzmu i tradycji narodowych. Pierwsi absolwenci Instytutu aktywnie wzięli udział w Powstaniu Styczniowym.
 • Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Instytut Nauczyciel Elementarnych został w 1922 roku reaktywowany i jednocześnie przemianowany na Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie. Szkoła kontynuowała polskie tradycje narodowe, kształcąc przyszłe pokolenia pedagogów i nauczycieli.
 • Od 1932 roku placówka pełniła funkcję Państwowego Seminarium dla Ochraniarek, a w 1935 roku otrzymała nazwę Państwowe Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli.
 • Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku przerwał działalność Seminarium. Zgodnie z poleceniem niemieckich władz okupacyjnych budynek szkoły został zajęty przez żandarmerię. Rozpoczęto prześladowania młodzieży, a szczególnie absolwentów Seminarium, którzy aktywnie walczyli w szeregach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.
 • W grudniu 1944 roku budynek szkoły został zajęty przez wojska radzieckie z przeznaczeniem na szpital wojskowy. W krótkim czasie wszystkie sale wykładowe oraz inne pomieszczenia uległy całkowitej dewastacji spowodowanej przez destrukcyjną działalność żołnierzy radzieckich.
 • W 1945 roku zgodnie z decyzją władz lokalnych reaktywowano Seminarium, które jako placówka koedukacyjna otrzymało na zwę Liceum Pedagogiczne. Istotnym problemem stało się odzyskanie budynku szkoły okupowanego przez żołnierzy radzieckich. Byli uczniowie szkoły Krystyna brzezińska i Ryszard Grajczyk rozpoczęli negocjacje z komendanturą armii ZSRR, które zakończyły się sukcesem.
 • W latach 1945-1954 szkoła odzyskała swój dawny blask i znaczenie. Funkcję dyrektora pełnił wówczas Józef Kaliciński, który pomimo stalinowskiego terroru ideologicznego doprowadził do rozwoju Liceum.
 • W 1964 roku zmieniono nazwę szkoły na Liceum pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, zaś w 1973 roku na Studium Wychowania Przedszkolnego.
 • 17 listopada 1984 roku nadano szkole imię Cypriana Kamila Norwida. W latach 1984-1994 pełna nazwa brzmiała: Studium Nauczycielskie im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie.
 • W 1991 roku zmieniono profil kształcenia z pedagogicznego na ogólnokształcący, tworząc jednocześnie II Liceum Ogólnokształcące.
 • Od 2002 roku szkoła nosi nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie.
 • Obecnie dyrektorem szkoły jest pani dr Urszula Zimińska.

Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida jest laureatem wielu prestiżowych nagród.

 • W latach 2002 – 2004 Szkoła otrzymała dwukrotnie nagrodę Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz fundacji J&S Pro Bono Poloniae.
 • W 2004 r. w ramach europejskiego konkursu „Kierunek Europa” Liceum wywalczyłoI miejsce w Polsce za realizację projektu „Z ludźmi słabszymi od nas w naszych małych ojczyznach podążamy do zjednoczonej Europy”. Decyzją MENiS Szkoła reprezentowała Polskę na szczeblu Unii Europejskiej.
 • W 2005 r. Szkoła została laureatem międzynarodowego konkursu „Kierunek Europa” i otrzymała w Paryżu specjalne wyróżnienie Ministra Edukacji Republiki Francuskiej w kategorii „Najciekawsze formy pracy z młodzieżą”.
 • Uczniowie naszej szkoły w 2005 r. odebrali w Brukseli specjalną nagrodę za zwycięstwo w konkursie „ Idea jednoczącej się Europy”.
 • W 2006 r. Szkoła została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Szkoła z tradycją” zorganizowanego przez Fundację Szansa i otrzymała list gratulacyjny od Ministra Edukacji Narodowej.
 • W 2007 r. Liceum otrzymało nagrodę i grant Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za projekt „Demokracja czeka na Twój głos”.
 • W 2009 r. zwycięstwa w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Deutschfreund 2008” ( I i II miejsce).
 • W latach 2009 – 2011 uczniowie odnieśli liczne sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” (I-II miejsca i wyróżnienia).
 • W 2010 r. - nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Ogólnopolskim Konkursie „Losy bliskich i dalekich w latach 1918-1945”.
 • Od 2002 r. uczniowie otrzymują liczne stypendia:

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • Stypendium „Talent” Starosty Powiatu Wołomińskiego
  • stypendia „Prymus” ufundowane przez Radę Rodziców
  • Szkoła odnosi liczne sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim: piłka ręczna, lekkoatletyka, ringo, biegi przełajowe, piłka nożna, tenis stołowy, kometka, łucznictwo, piłka koszykowa.
  • I miejsce w IX Licealiadzie Powiatu Wołomińskiego w roku szkolnym 2008/2009
  • II miejsce w X Licealiadzie Powiatu Wołomińskiego w roku szkolnym 2009/2010
  • 2010 – Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców – I miejsce

  Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie jest nowoczesną placówką oświatową łączącą bogate doświadczenia z nowoczesnym podejściem do nauki i wychowania. Dbając o zachowanie w pamięci dziejów naszej szkoły kontynuujemy dobre tradycje i przyczyniamy się do wychowania młodych Europejczyków w duchu szacunku dla historii, tolerancji i patriotyzmu oraz przywiązania do Małej Ojczyzny.

  Nasze Liceum stwarza możliwości rzetelnego wykształcenia i proponuje swoim uczniom atrakcyjne formy zdobywania wiedzy. W roku szkolnym 2011/1012 młodzież w klasach pierwszych będzie kształcić się w czterech oddziałach, posiadających różnorodne rozszerzenia przedmiotowe: europejskie, humanistyczne, ratowniczo-medyczne oraz eksperymentalne z zakresu nauk matematycznych. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia we wszechstronnych zajęciach pozalekcyjnych: zespół muzyczny „Anima Mea”, teatr „Norwidowcy”, Salony Mistrza Norwida, Klub Europejski, koła przedmiotowe i lingwistyczne, Szkolne Koło Sportowe, Szkolne Koło PCK, klub tańca towarzyskiego, koło plastyczne a także Dyskusyjny Klub Filmowy.

  Baza dydaktyczna oraz wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej gwarantują prawidłową realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego. Nauka w szkole to szansa na kontynuowanie edukacji na uczelniach wyższych oraz zaistnienie na nowym i ciągle zmieniającym się rynku pracy.