Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

GRONO PEDAGOGICZNE

Biologia

Biznes i zarządzanie

mgr Agnieszka Klimczak

klimczakagnieszka@lo1radzymin.edu.pl

Chemia

mgr Agata Ołownia - Sarna

olowniasarnaagata@lo1radzymin.edu.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ekonomia w praktyce

mgr Karolina Odelska

odelskakarolina@lo1radzymin.edu.pl

Fizyka

mgr Aneta Łukasiewicz

lukasiewiczaneta@lo1radzymin.edu.pl

Geografia

mgr Adam Łapiński

lapinskiadam@lo1radzymin.edu.pl

mgr Wioletta Winiarska

winiarskawioletta@lo1radzymin.edu.pl

Historia

mgr Kamil Barbarski

barbarskikamil@lo1radzymin.edu.pl

mgr Małgorzata Mierzejewska - Jaros

mierzejewska-jarosmalgorzata@lo1radzymin.edu.pl

mgr Karolina Odelska

odelskakarolina@lo1radzymin.edu.pl

mgr Iwona Smoczyńska

smoczynskaiwona@lo1radzymin.edu.pl

Historia i teraźniejszość

mgr Adam Łapiński

lapinskiadam@lo1radzymin.edu.pl

mgr Małgorzata Mierzejewska - Jaros

mierzejewska-jarosmalgorzata@lo1radzymin.edu.pl

mgr Karolina Odelska

odelskakarolina@lo1radzymin.edu.pl

mgr Iwona Smoczyńska

smoczynskaiwona@lo1radzymin.edu.pl
 

 

Informatyka

mgr Danuta Góral

goraldanuta@lo1radzymin.edu.pl

mgr Katarzyna Kostrzewa

kostrzewakatarzyna@lo1radzymin.edu.pl

mgr Michał Szydłowski

szydlowskimichal@lo1radzymin.edu.pl
 

 

 

 

mgr Łukasz Barzyc

barzyclukasz@lo1radzymin.edu.pl

mgr Małgorzata Gumkowska-Murray

gumkowskamalgorzata@lo1radzymin.edu.pl

Język angielski

mgr Aldona Jagiełło

jagielloaldona@lo1radzymin.edu.pl

mgr Anna Kęczkowska - Chikha

keczkowskachikhaanna@lo1radzymin.edu.pl
 

 

mgr Kinga Kornacka - Szydłowska

kornackaszydlowskakinga@lo1radzymin.edu.p

mgr Viktoriia Kyryliuk

kyryliukviktoriia@lo1radzymin.edu.pl

Język hiszpański

mgr Justyna Banaszek

banaszekjustyna@lo1radzymin.edu.pl

mgr Aleksandra Gramowska

gramowskaaleksandra@lo1radzymin.edu.pl

mgr Katarzyna Kaliszuk

kaliszukkatarzyna@lo1radzymin.edu.pl

mgr Monika Zawadzka

zawadzkamonika@lo1radzymin.edu.pl

Język polski

mgr Magdalena Krysiak

krysiakmagdalena@lo1radzymin.edu.pl

mgr Edyta Kuźkowska

kuzkowskaedyta@lo1radzymin.edu.pl

mgr Agnieszka Olszewska

olszewskaagnieszka@lo1radzymin.edu.pl
 

 

mgr Maria Różycka

rozyckamaria@lo1radzymin.edu.pl

mgr Ewelina Stryjecka - Doliwa

stryjeckadoliwaewelina@lo1radzymin.edu.pl
 

 

mgr Andrzej Chruścicki

chruscickiandrzej@lo1radzymin.edu.pl

mgr Danuta Góral

goraldanuta@lo1radzymin.edu.pl

Matematyka

mgr Barbara Gągała

gagalabarbara@lo1radzymin.edu.pl

mgr Józwik Dorota

jozwikdorota@lo1radzymin.edu.pl

mgr Tomasz Łopatowski

lopatowskitomasz@lo1radzymin.edu.pl
 

 

mgr Natalia Sosnowska

sosnowskanatalia@lo1radzymin.edu.pl

mgr Dagmara Stańczak

stanczakdagmara@lo1radzymin.edu.pl

Plastyka

mgr Katarzyna Skłudzka

skludzkakatarzyna@lo1radzymin.edu.pl

Podstawy pedagogiki

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Agnieszka Klimczak

klimczakagnieszka@lo1radzymin.edu.pl

mgr Karolina Odelska

odelskakarolina@lo1radzymin.edu.pl

Podstawy psychologii

Religia

mgr Karol Łudkowski

ludkowskikarol@lo1radzymin.edu.pl

mgr Agnieszka Strojecka

strojeckaagnieszka@lo1radzymin.edu.pl

Wiedza o społeczeństwe

mgr Karolina Odelska

odelskakarolina@lo1radzymin.edu.pl
 

 

mgr Magdalena Jurzak

jurzakmagdalena@lo1radzymin.edu.pl

Wychowanie fizyczne

mgr Szymon Strychalski

strychalskiszymon@lo1radzymin.edu.pl
 

 

mgr Agnieszka Świerczek

swierczekagnieszka@lo1radzymin.edu.pl

mgr Michał Ziółkowski

ziolkowskimichal@lo1radzymin.edu.pl
 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

Biblioteka

mgr Barbara Kocikowska-Kopyt

kocikowskakopytbarbara@lo1radzymin.edu.pl

Pedagog

Pedagog specjalny

mgr Magdalena Adamska

adamskamagdalena@lo1radzymin.edu.pl

Psycholog

Pedagog, terapeuta

mgr Paulina Kobylińska

kobylinskapaulina@lo1radzymin.edu.pl