Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

GRONO PEDAGOGICZNE

 

 

mgr Magdalena Krysiak

krysiakmagdalena@lo1radzymin.edu.pl

mgr Maria Różycka

rozyckamaria@lo1radzymin.edu.pl

Język polski

mgr Edyta Kuźkowska

kuzkowskaedyta@lo1radzymin.edu.pl
 

 

mgr Anna Piechucka

piechuckaannalo1radzymin.edu.pl
 

 

mgr Tomasz Dąbrowski

dabrowskitomasz@lo1radzymin.edu.pl

mgr Aldona Jagiełło

jagielloaldona@lo1radzymin.edu.pl

Język angielski

mgr Marzanna Gruszczyńska

gruszczynskamarzanna@lo1radzymin.edu.pl

mgr Anna Kęczkowska - Chikha

keczkowskachikhaanna@lo1radzymin.edu.pl

 
 

 

mgr Małgorzata Gumkowska-Murray

gumkowskamalgorzata@lo1radzymin.edu.pl

mgr Kinga Kornacka - Szydłowska

kornackaszydlowskakinga@lo1radzymin.edu.pl

Język francuski

Język hiszpański

mgr Aleksandra Gramowska

gramowskaaleksandra@lo1radzymin.edu.pl

mgr Katarzyna Kaliszuk

kaliszukkatarzyna@lo1radzymin.edu.pl

mgr Monika Zawadzka

zawadzkamonika@lo1radzymin.edu.pl

Wiedza o społeczeństwe

mgr Karolina Odelska

odelskakarolina@lo1radzymin.edu.pl

Historia

mgr Karolina Odelska

odelskakarolina@lo1radzymin.edu.pl

mgr Tomasz Pałaszewski

palaszewskitomasz@lo1radzymin.edu.pl

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Aleksandra Gramowska

gramowskaaleksandra@lo1radzymin.edu.pl

mgr Aneta Łukasiewicz

lukasiewiczaneta@lo1radzymin.edu.pl

Biologia

Geografia

mgr Tomasz Pałaszewski

palaszewskitomasz@lo1radzymin.edu.pl

mgr Wioletta Winiarska

winiarskawioletta@lo1radzymin.edu.pl

Fizyka

mgr Aneta Łukasiewicz

lukasiewiczaneta@lo1radzymin.edu.pl

Chemia

mgr Joanna Kaczyńska - Walczak

kaczynska-walczakjoanna@lo1radzymin.edu.pl

Matematyka

mgr Barbara Gągała

gagalabarbara@lo1radzymin.edu.pl

mgr Aneta Łukasiewicz

lukasiewiczaneta@lo1radzymin.edu.pl

mgr Ewelina Paź – Dąbrowska

paz-dabrowskaewelina@lo1radzymin.edu.pl

mgr Dagmara Stańczak

stanczakdagmara@lo1radzymin.edu.pl

Informatyka

mgr Katarzyna Kostrzewa

kostrzewakatarzyna@lo1radzymin.edu.pl

mgr Tomasz Pałaszewski

palaszewskitomasz@lo1radzymin.edu.pl

mgr Arkadiusz Wilczyński

wilczynskiarkadiusz@lo1radzymin.edu.pl

Religia

mgr Agnieszka Strojecka

strojeckaagnieszka@lo1radzymin.edu.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty wojskowe

Plastyka

mgr Katarzyna Skłudzka

skludzkakatarzyna@lo1radzymin.edu.pl
 

 

mgr Dariusz Rosłon

roslondariusz@lo1radzymin.edu.pl

mgr Agnieszka Świerczek

swierczekagnieszka@lo1radzymin.edu.pl

Wychowanie fizyczne

mgr Tadeusz Jędrasik

jedrasiktadeusz@lo1radzymin.edu.pl

mgr Szymon Strychalski

strychalskiszymon@lo1radzymin.edu.pl
 

 

mgr Magdalena Jurzak

jurzakmagdalena@lo1radzymin.edu.pl

mgr Michał Ziółkowski

ziolkowskimichal@lo1radzymin.edu.pl

Przyroda

 

Edukacja prozdrowotna

Biblioteka

mgr Barbara Kocikowska-Kopyt

kocikowskakopytbarbara@lo1radzymin.edu.pl

Pedagog

Psycholog

mgr Aleksandra Berlińska

berlinskaaleksandra@lo1radzymin.edu.pl

Doradca zawodowy

mgr Joanna Kaczyńska - Walczak

kaczynska-walczakjoanna@lo1radzymin.edu.pl

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast