Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


Pedagog szkoły

GODZINY PRACY PEDAGOGA 2016/2017

Pedagogiem Naszej Szkoły jest p. mgr Róża Ziemichód–Kornacka

Do gabinetu, który wbrew nazwie „jaskinia płaczu” jest kolorowy i przytulny, chce się przychodzić po rady i pomoc. Pani Róża prowadzi tu zajęcia indywidualne, korekcyjne, wyrównawcze i opiekę nad chorymi.

  • Pedagog szkolny dba o to by szkoła była bezpieczna, wolna od narkotyków i innych używek. Prowadzi z uczniami zajęcia z profilaktyki uzależnień i wychowania zdrowotnego. Tradycyjnie już organizuje dla młodzieży profesjonalne spektakle teatralne i warsztaty profilaktyczne.
  • Pedagog organizuje opiekę i pomoc materialną znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  • Prowadząc współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, koordynuje badaniami np. w kierunku dysortografii. Doskonale realizuje się współpraca pedagoga z rzecznikiem praw ucznia w szkole.
  • Pomaga uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych okresu dojrzewania. Jest doradcą nauczycieli po poznaniu badań zespołu klasowego i poszczególnych uczniów. Udziela pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
  • Pedagog Liceum jest animatorem szkolnych programów przeciwdziałania agresj i przemocy, walki ze stresem oraz działań przygotowujących do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.