Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
“Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwychwstało.” Cyprian Kamil Norwid


Pedagog szkoły

GODZINY PRACY PEDAGOGA 2017/2018

Pedagogiem Naszej Szkoły jest p. mgr Róża Ziemichód–Kornacka

Psychologiem Naszej Szkoły jest p. mgr Agnieszka Jagielak

Doradcą zawodowym Naszej Szkoły jest p. mgr Katarzyna Porucznik

Do gabinetu, który wbrew nazwie „jaskinia płaczu” jest kolorowy i przytulny, chce się przychodzić po rady i pomoc. Pani Róża prowadzi tu zajęcia indywidualne, korekcyjne, wyrównawcze i opiekę nad chorymi.

  • Pedagog szkolny dba o to by szkoła była bezpieczna, wolna od narkotyków i innych używek. Prowadzi z uczniami zajęcia z profilaktyki uzależnień i wychowania zdrowotnego. Tradycyjnie już organizuje dla młodzieży profesjonalne spektakle teatralne i warsztaty profilaktyczne.
  • Pedagog organizuje opiekę i pomoc materialną znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  • Prowadząc współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, koordynuje badaniami np. w kierunku dysortografii. Doskonale realizuje się współpraca pedagoga z rzecznikiem praw ucznia w szkole.
  • Pomaga uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych okresu dojrzewania. Jest doradcą nauczycieli po poznaniu badań zespołu klasowego i poszczególnych uczniów. Udziela pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
  • Pedagog Liceum jest animatorem szkolnych programów przeciwdziałania agresj i przemocy, walki ze stresem oraz działań przygotowujących do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.