Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

160 rocznica Powstania Styczniowego

160 rocznica Powstania Styczniowego

– Sesja Historyczna 20 stycznia 2023 r.

22 stycznia 2023 r. przypada 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji w naszej szkole miała miejsce sesja naukowa poświęcona temu wydarzeniu. Gościliśmy podczas niej przedstawicieli władz samorządowych, środowisk akademickich oraz instytucji lokalnych.

Pani Aldona Torenc, Dyrektor Szkoły powitała zgromadzonych: pana Piotra Borczyńskiego – Wicestarostę Powiatu Wołomińskiego, pana Pawła Dąbrowskiego – członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego, pana Cezarego Wnuka – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego, pana Roberta Roguskiego, Przewodniczącego Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, pana Roberta Szydlika, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, ks. Krzysztofa Ziółkowskiego – proboszcza Parafii Świętego Jana Pawła II w Radzyminie, pana Krzysztofa Chacińskiego – Burmistrza Radzymina, płk. Andrzeja Michalika – Prezesa Oddziału Wołomin Związku Piłsudczyków RP, Radnych Powiatu Wołomińskiego, Radnych Miasta Radzymin, pana Konrada Rytla – byłego Starostę Wołomińskiego, pana Artura Laskowskiego, Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, pana Krzysztofa Kuderę – Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Radzymina: pana Jana Wnuka, pana Jerzego Bertę, panią Hannę Grzegorek, panią Elżbietę Jóźwik, Dyrektorów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych, prelegentów: pana prof. Oskara Stanisława Czarnika, pana Jana Wnuka, panią Hannę Grzegorek, pana Mirosława Bujalskiego, uczennicę naszej szkoły Hannę Wrzosek, Wicedyrektora – panią Dagmarę Stańczak, nauczycieli: panią Jolantę Sitek, panią Karolinę Odelską, panią Edytę Kuźkowską oraz ciepło młodzież naszej szkoły, która jest sercem miasta Radzymin.

Pan Jerzy Berta przedstawił program spotkania:

· mgr Jan Wnuk, „Powstanie Styczniowe na drodze Polaków do niepodległości”,

· prof. dr hab. Oskar Stanisław Czarnik, „Działalność patriotyczna rodziny Żulińskich”,

· Mirosław Bujalski, ” Walki powstańcze na terenie obecnego powiatu wołomińskiego. Miejsca pamięci.”,

· mgr Anna Maria Grzegorek, „Sylwetka Artura Grottgera – malarza Powstania Styczniowego”,

· Hanna Wrzosek, „Wielkie osobowości w Radzyminie – Roman Żuliński, Jan Niecisław Baudouin de Courtenay”.