Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

B I B L I O T E K A

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek 9.50 - 14.30

Wtorek 8.00 - 15.15

Środa 9.50 - 15.15

Czwaretk 8.00 - 14.20

Piątek 8.00 - 14.20

DOKUMENTY

Jak założyć konto w bibliotece on-line?

1.

Podaj swój adres mailowy,
wysyłając wiadomość
na Vulcanie na adres
biblioteka@norwid.com.pl

2.

Poczekaj na mailowe potwierdzenie aktywacji.

3.

Wejdź na stronę
m002605.molnet.mol.pl
zaloguj się.

4.

I gotowe!
Możesz korzystać
z katalogu on-line!

Księgozbiór

Księgozbiór Biblioteki Szkolnej zawiera prawie 12000 woluminów.
Egzemplarze archiwalne – wydane od roku 1895 do roku 1948 – 71 woluminów.
Księgozbiór Biblioteki obejmuje literaturę piękną, literaturę naukową, literaturę popularno-naukową, zbiory specjalne. Posiadamy również bogaty zasób lektur szkolnych.

Czasopisma

  • Wiedza i Życie
  • Polonistyka
  • Wychowanie fizyczne i zdrowotne
  • Biuletyn IPN

Informacja dodatkowa

Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać ze stanowisk komputerowych. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z programu MOLNET+, ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.