Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Doradztwo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO (WSDZ) umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno–zawodowej.

Zatrudniony w szkole doradca pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, ograniczeń) i konstruowaniu projektów karier, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy oraz złagodzeniu startu zawodowego.

WSDZ obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. System określa rolę, zadania i metody oraz formy pracy zawodoznawczej pedagoga, psychologa oraz nauczycieli w ramach rocznego planu działania i jest włączony w statut szkoły. Aktualny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania młodzieży w zatrudnieniu. I dlatego realizacja WSDZ w szkole jest tak istotna we właściwym przygotowaniu uczniów do racjonalnych decyzji edukacyjno–zawodowych. To właśnie tutaj, przyszły absolwent dokonuje najważniejszych wyborów w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno–zawodowej.

Doradca zawodowy kieruje całością działań z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego w szkole. Organizuje i udziela pomocy uczniom w zakresie poznawania różnych zawodów; samopoznania własnych predyspozycji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, samooceny własnych działań i silnych cech osobowości; poznania przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu i szkoły itp. – oraz ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego, wyższego i rynku pracy. Zarówno uczeń jak i rodzic mogą zawsze skorzystać z pomocy doradczej na terenie macierzystej placówki.

PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 2021/2022

OFERTA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

1.Konsultacje indywidualne- rozmowa doradcza, pomoc w wyborze kierunku studiów, badanie predyspozycji zawodowych:

• Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych „MŁOKOZZ”,
• Kwestionariusz „Miasteczko Zainteresowań Zawodowych”,
• Popularny Komputerowy test Inteligencji- badanie różnych obszarów inteligencji,
• Komputerowy Test Inteligencji Emocjonalnej,
• Kwestionariusz Zdolności Przedsiębiorczych,
• Test Zdolności Językowych,
• Test Osobowości,
• Wiele innych.

2. Przekazywanie informacji na temat kierunków studiów, uczelni wyższych, zasad rekrutacji.
3. Informacje zawodowe- opisy zawodów i wymaganych predyspozycji.
4. Tworzenie indywidualnych planów działania rozwoju osobistego uczniów.
5. Trening umiejętności społecznych i autoprezentacji.
6. Budowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka.
7. Prowadzenie warsztatów grupowych.
8. Przekazywanie informacji o procedurach przeprowadzania egzaminów (gimnazjalnych i maturalnych), uprawnieniach oraz harmonogramu dni otwartych.
9. Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej.

 

POLECANE STRONY INTERNETOWE:
https://www.perspektywy.pl – portal o studiach, uczelniach, zawodach
https://www.ohpdlaszkoly.pl – blog wielotematyczny
http://www.wybieramzawod.pl – materiały dotyczące rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych
https://psz.praca.gov.pl – wortal publicznych służb zatrudnienia (np. klasyfikacja zawodów      opisy zawodów )

MOŻLIWOŚCI STUDIOWANIA ZAGRANICĄ:
https://www.studiazagranica.pl – Program eduABROAD, czyli oficjalne przedstawicielstwo zagranicznych uczelni wyższych w Polsce
http://www.naharvard.pl – informacje o studiach w USA
https://www.studiabrytyjskie.com –  informacje o studiach w Anglii
https://www.daad.pl/pl/ – informacje o studiach w Niemczech
https://www.pologne.campusfrance.org/pl – informacje o studiach we Francji

SPRAWDŹ SIĘ! WYPEŁNIJ BEZPŁATNY TEST:
Kompetencjometr Test Predyspozycji Zawodowych (https://mlodziwlodzi.pl/)
Test predyspozycji zawodowych  (https://www.arealme.com)
Kwestionariusz temperamentu wg Florence Littauer (traugutt.net)
Test do badania predyspozycji zawodowych (https://www.lazarski.pl/)
Test Kotwice Scheina – test badający własne kompetencje, motywację do pracy i system wartości
Test badający jaki jest Twój styl komunikacji

PORADNIK „KIM JESTEM I KIM MOGĘ SIĘ STAĆ”