Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

HISTORIA SZKOŁY

2019 r.

Od 2019 r. szkoła funkcjonuje jako

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida.

2017 r.

W 2017 roku szkoła powiększyła się o wiele nowoczesnych sal lekcyjnych, dwie sale gimnastyczne, pomieszczenia administracyjne i dużą szatnię. Młodzież może obecnie korzystać z komfortowych warunków nauki zarówno w klimatycznej części zabytkowej, jak i w części niedawno wybudowanej.

2014 r.

W 2014 roku powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Radzyminie. W jego skład wchodziło Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida.

1991 r.

W 1991 roku zmieniono profil kształcenia z pedagogicznego na ogólnokształcący.

1984 r.

Ważnym dniem był 17 listopada 1984 roku, kiedy to szkole nadano imię Cypriana Kamila Norwida.

1973 r.

Zaś w 1973 roku nazwę zmieniono na Studium Wychowania Przedszkolnego

1964 r.

W 1964 roku zmieniano nazwę szkoły na Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli

1945 r.

W 1945 roku, zgodnie z decyzją władz lokalnych reaktywowano Seminarium, które jako placówka koedukacyjna otrzymało nazwę Liceum Pedagogiczne.
W latach powojennych szkoła stała się jedną z pierwszych ośrodków krzewienia na Mazowszu kultury polskiej.

1944 r.

Działalność ta została brutalnie przerwana przez wybuch II wojny światowej. Władze okupacyjne zajęły budynek i rozpoczęły prześladowanie młodzieży, która aktywnie walczyła w szeregach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Pod koniec 1944 roku, budynek został zajęty przez wojska radzieckie, a w konsekwencji zdewastowany.

Lata 30 XX wieku

W latach 30 XX wieku jako Państwowe Seminarium dla Ochroniarek i Państwowe Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli, kontynuowała polskie tradycje narodowe, kształcąc przyszłe pokolenia pedagogów i nauczycieli.

1845 r.

Gmach szkoły został oddany do użytku w 1845 r. i stał się siedzibą Seminarium dla Nauczycieli Szkół Elementarnych. Pierwsi absolwenci brali aktywny udział w Powstaniu Styczniowym. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, szkoła została przemianowana na Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie.