Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Dzień Edukacji Prawnej i Obywatelskiej

Dzień edukacji prawnej i obywatelskiej

W dniu 21 kwietnia 2022 w Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Radzyminie odbył się Dzień Edukacji Prawnej i Obywatelskiej. Umiejętności i wiedza obywatelska to podstawa kształcenia na poziomie liceum. Każdy uczeń w naszej szkole wdrażany jest do dorosłego i odpowiedzialnego korzystania z przysługujących mu praw oraz wywiązywania się z obowiązków. Wiedza na temat systemu prawnego i uprawnień konsumenckich jest jednym z wielu istotnych obszarów edukacji oraz należy do podstawowego kanonu kompetencji kluczowych.
W ramach Dnia Edukacji Obywatelskiej odbyło się spotkanie na temat praw konsumenckich z p. Dariuszem Dąbrowskim, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas: 1e, 3f, 3c realizujące nauczanie wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym oraz klasa 3e. Nasz Gość odpowiedział na wiele pytań uczniów np.:
– jak nie dać się oszukać w sieci,
– jakie są najczęstsze nieuczciwe praktyki marketingowe,
– jak działają piramidy finansowe,
– co zrobić jeśli zamówiliśmy przez Internet niechcący jakąś cykliczną usługę i nie umiemy z niej zrezygnować,
– w jakim zakresie osoby niepełnoletnie mogą sprzedawać i kupować w sieci.

W ramach Dnia Edukacji Prawnej odbyło się spotkanie na temat kariery zawodowej w zawodach prawniczych z Dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Pawłem Sitkiem oraz profesorem Jarosławem Wyrembakiem, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: 3f, 3c 1c – klasy realizujące nauczanie z historii w zakresie rozszerzonym oraz klasa 3e. Uczniowie poznali możliwości kształcenia w zawodach prawniczych, interesujące fakty na temat pracy prawników, możliwości kariery po uzyskaniu dyplomu.