Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Edukacja ekonomiczna w praktyce

Edukacja ekonomiczna w praktyce

W dniu 11 kwietnia 2022 r. klasa 3e – biznesowa pod opieką p. Karoliny Odelskiej i p. Aldony Jagiełło wzięła udział w zajęciach warsztatowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Zarządzania UW uzyskał dofinansowanie w ogólnopolskim konkursie Narodowego Banku Polskiego „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II” na organizację projektu z zakresu edukacji ekonomicznej dla młodzieży szkolnej. Uczniowie klasy 3e zakwalifikowani zostali do udziału w projekcie „ZAFIOS 2 – Edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania finansami osobistymi”. Zajęcia miały charakter warsztatów zakończonych rozgrywkami turniejowymi. Celem ZAFIOS 2 jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie zarządzania finansami osobistymi,
w tym: oszczędzania i inwestowania, bezpiecznego dokonywania transakcji w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym, bezpiecznego korzystania z kredytów oraz ubezpieczeń, także w kontekście innowacji technologicznych. Podczas warsztatów zostały poruszone tematy związane z ubezpieczeniami oraz rynkiem pracy (wsparcie w poszukiwaniu pierwszej pracy, zawody wysoko i nisko wynagradzane, formy zatrudnienia, zawody przyszłości, kompetencje niezbędne na rynku pracy, planowanie ścieżki zawodowej, własny biznes
a praca na etat). Na zakończenie udziału w przedsięwzięciu uczniowie zostali nagrodzeni pakietem gry „Saldo” i zwiedzili nowoczesny gmach Wydziału Zarządzania.

/Tekst i fot. K. Odelska