Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

IV edycja „Czas na Norwida”

„CZAS NA NORWIDA”

IV Szkolny Konkurs na Interpretację Plastyczną Poezji Cypriana Kamila Norwida lub Jego Karykaturę

24 września będziemy obchodzić 202. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, patrona Szkoły. Artysty nietuzinkowego, obdarzonego wielkim talentem, którego twórczość umyka wszelkim definicjom. Norwid to człowiek sztuki – poeta, pisarz, dramaturg, eseista, felietonista, epistolograf, a także znakomity grafik, rytownik, malarz i rzeźbiarz.

Poezja Norwida, choć trudna, nadal fascynuje i zachęca do refleksji. Dla młodych ludzi może stanowić ciekawą inspirację, ale trzeba po nią sięgnąć, aby samemu się o tym przekonać.

 

KONKURS

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Szkolnym Konkursie na Interpretację Plastyczną Poezji Cypriana Kamila Norwida lub Jego Karykaturę

CELE KONKURSU:

· poznanie twórczości Cypriana Kamila Norwida;

· rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego;

· kształcenie wrażliwości estetycznej;

· rozwijanie pomysłowości, własnej twórczości i wyobraźni.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Prace plastyczne należy złożyć do 10.10. 2023 roku w szkolnej bibliotece.

2. Prace mogą mieć dowolną formę.

3. Praca powinna być wykonana w formacie A2 lub A3.

4. Na odwrocie pracy należy umieścić tytuł wiersza, który stanowił inspirację artystyczną (dotyczy interpretacji poezji).

5. Każda praca musi być czytelnie podpisana: imię, nazwisko, klasa.

6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13.10. 2023.

7. Na laureatów konkursu czekają nagrody.

8. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w Szkole.