Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Konkurs „Moje podwórko jest w Europie”

Polska Agencja Prasowa zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Moje podwórko jest w Europie”, w którym młodzi ludzie będą mogli pokazać, jak fundusze europejskie wpływają na ich lokalne otoczenie. Do wygrania warsztaty modelowania oraz druku 3D.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu (którego długość nie przekroczy 10 minut), zdjęcia lub galerii zdjęć opatrzonych komentarzem. Prace powinny dotyczyć tego, jak fundusze europejskie wpływają na codzienne życie Polaków i rozwój ich lokalnego otoczenia.

Konkurs przeznaczony jest dla zespołów, których skład nie może być większy niż 30 osób. Trzem najlepszym zespołom pięcioosobowe jury przyzna nagrody.

Nagrodą są warsztaty z modelowania i druku 3D. Warsztat łączy edukację technologiczną i STEAM z zaangażowaniem w aranżacje przestrzeni wspólnych (np. szkolnej klasy). Uczestnicy poznają podstawy modelowania i druku 3D oraz obsługi drukarek 3D. Podczas warsztatów uczestnicy zaprojektują własne doniczki do kwiatów (nawiązujące do architektury miasta, historii szkoły, zainteresowań uczestników lub innych elementów lokalnej tożsamości). Jedna z doniczek zostanie wydrukowana w prototypowej formie na drukarce 3D oraz przesłana uczestnikom.

Prace konkursowe można nadsyłać do 5 marca 2023 r. W przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do organizatora do 6 marca 2023 r. do północy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 marca 2023 r.

Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku pod tekstem.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Polityka Spójności w regionach”, który jest współfinansowany przez Komisję Europejską.

Załącznik

Załącznik do regulaminu