Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Konkurs plastyczny „Czas na Norwida”

„CZAS NA NORWIDA” 

III szkolny konkurs na interpretację plastyczną  poezji Cypriana Kamila Norwida lub jego karykaturę   

 

W 2022 roku obchodzimy 201 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, poety urodzonego 24 września 1821 w Laskowie-Głuchach, zm. 23 maja 1883 w Paryżu. Patron naszej Szkoły był człowiekiem wszechstronnym.

O Norwidzie możemy powiedzieć, że to geniusz wykraczający poza ramy epoki romantyzmu. Norwid to nie tylko poeta, ale także dramaturg, malarz, rysownik i rzeźbiarz, tłumacz, publicysta, filozof, badacz kultury, moralista.

Jego wpływ na polską literaturę i kulturę jest bezsporny, choć w czasach sobie współczesnych był niezrozumiały, a nawet odrzucany.

Poezja Norwida, choć trudna, nadal fascynuje i zachęca do refleksji. Dla młodych ludzi może stanowić ciekawą inspirację, ale trzeba po nią sięgnąć.

 

KONKURS 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na interpretację plastyczną poezji Cypriana Kamila Norwida lub jego karykaturę.

CELE KONKURSU:

 • Poznanie twórczości Norwida. 
 • Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego. 
 • Kształcenie wrażliwości estetycznej. 
 • Rozwijanie pomysłowości, własnej twórczości i wyobraźni. 

 

REGULAMIN KONKURSU   

 1. Prace należy złożyć do 10.10. 2022 roku w szkolnej bibliotece. 
 2. Prace mogą mieć dowolną formę plastyczną. 
 3. Praca powinna być wykonana w formacie A2 lub A3 i nawiązywać do tematu konkursu.
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić tytuł wiersza, który stanowił inspirację artystyczną (dotyczy interpretacji poezji).
 5. Każda praca musi być czytelnie podpisana: imię, nazwisko, klasa. 
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11.10. 2022. 
 7. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody. 
 8. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w Szkole.