Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

Trwa rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zgłaszanie kandydatur trwa do 29 lipca br.

Szczegółowy regulamin i więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mswm.mazovia.pl

Czym jest i czym zajmuje się Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego?
Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego. Reprezentuje głos młodzieży w dialogu z Sejmikiem, Zarządem i Urzędem.

Inicjuje i promuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i ekologicznym. Organizuje wydarzenia na rzecz młodzieży.

W celu realizacji swoich zadań współpracuje z podmiotami działającymi przy Samorządzie Województwa Mazowieckiego, młodzieżowymi radami gmin i powiatów, innymi młodzieżowymi sejmikami, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także instytucjami publicznymi.