Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Narodowe Czytanie w Norwidzie

5 grudnia uczniowie z klas 4. mieli okazję wysłuchać programu artystycznego przygotowanego przez młodszych kolegów z klas 1a oraz 1c w ramach Narodowego Czytania. Jest to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą.

Lekturą tegoroczną jest powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, będąca panoramą polskiego społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku, nawiązująca również do czasów powstania styczniowego; powieść o dawnej Polsce, o pracy, o miłości i o rodzinie. Pisarka przedstawiła bogatą galerię bohaterów. Zatem nasi uczniowie zaprezentowali czytane i inscenizowane fragmenty z udziałem Benedykta Korczyńskiego, jego żony Emilii i syna Witolda, a także Zygmunta Korczyńskiego oraz Teofila Różyca. Nie mogło zabraknąć Justyny Orzelskiej i Janka Bohatyrowicza, czy fragmentów opisujących nadniemeńską przyrodę, które odczytała Pani Dyrektor Aldona Torenc przy dźwiękach walca Szopena odegranych na naszym zabytkowym fortepianie. Wsparciem dla uczniów w opracowaniu programu służyła nauczycielka języka polskiego Agnieszka Olszewska.