Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2022 roku uczniowie naszego liceum wraz z Dyrekcją i nauczycielami uczestniczyli w odchodach Narodowego Dania Żołnierzy Wyklętych. Delegacja szkolna udała się na Cmentarz Poległych w 1920 r. w Radzyminie, gdzie po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego, wspólnej modlitwie oraz złożeniu kwiatów na mogiłach poległych, pan Władysław Kolatorski wygłosił mowę na temat losów żołnierzy, którzy oddali życie w obronie ojczyzny.

Interesującym punktem spotkania był spacer alejami cmentarnymi. Był bardzo pouczający, gdyż mogliśmy zapoznać się z nazwiskami ważnych żołnierzy oraz poznać ich zasługi. Na początku oddaliśmy hołd zmarłym: Henrykowi Skibowskiemu ps. „Lipa”, sierżantowi Czesławowi Wojdzie ps. „Mazur”, kapralowi Ryszardowi Szuppe ps. “Bartosz”, żołnierzom szeregowym (Tadeuszowi Stromeckiemu ps. „Błękitny”, Czesławowi Rasińskiemu, Łukaszowi Wardakowi, Czesławowi Wendrowskiemu). Szczególną uwagę zwróciliśmy na wiek poległych. Jak zauważyliśmy, najmłodszy z nich w chwili śmierci miał zaledwie 17 lat, zaś najstarszy tylko 40.

Ważnym punktem uroczystości było dla nas również odwiedzenie grobu Janiny Kamińskiej (z domu Dzienisiewicz), pseudonim „Rena”. Należała ona do radzymińskiego ośrodka łączności AK „Rajski Ptak”, w którym działała jako komendantka. Hołd tej bohaterce złożyliśmy, składając kwiaty.

Pomnik pułkownika Mieczysława Chojnackiego, pseudonim „Młodzik” zajmuje na radzymińskim cmentarzu wyjątkowe miejsce, dlatego nie mogliśmy nie uczcić pamięci również tego żołnierza. W zamyśleniu wspominaliśmy jego los. Warto tu przypomnieć, że pułkownik Chjnacki, mając zaledwie 16 lat, w kwietniu 1940 roku przystąpił do działalności konspiracyjnej, wstępując do Korpusu Obrońców Polski, gdzie złożył przysięgę konspiracyjną na krzyż trzymany przez jego ojca. Młodzik brał aktywny udział w konspiracji do 1944 roku, kiedy został wywieziony wgłąb III Rzeczy. Powrócił do kraju rok później, kiedy władze nad Polską przejęli komuniści. W 1945 roku przystąpił do konspiracji antykomunistycznej. Swoje przeżycia związane z działalnością przeciw władzy opisał w swojej autobiografii: „Opowiadanie Młodzika”.

Ostatnim odwiedzonym przez nas pomnikiem był nagrobek Władysława Gawrońskiego. NKWD przeprowadziło na mim egzekucję 10 grudnia 1944 roku. W chwili śmierci miał tylko 42 lata.

W uroczystości brali udział również przedstawiciele SH „Grom” 13. Pułku Ułanów AK. To grupa rekonstrukcyjna, której celem jest kultywowanie pamięci o 13. Pułku Ułanów AK oraz promowanie polskiej historii i kultury. Budujący jest fakt, że szeregi tej grupy zasilają młodzi ludzie, którym pamięć o wielkich Polakach i ważnych momentach z historii naszego kraju udaje się ocalić od zapomnienia.

Uczestnictwo w tych obchodach to dla nas bardzo dobrze wykorzystany czas. Podczas uroczystości dowiedzieliśmy się wiele na temat wyklętych bohaterów, którzy oddali swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Młodzież ze wszystkich zgromadzonych szkół złożyła zasłużony im hołd, dziękując za ich ogromne poświęcenie i walkę.

/Natalia Marciniak, Karolina Waś, Jakub Oleksiak – klasa 3i/

 

 

 

 

(fot. własne)

 

Kim byli Żołnierze wyklęci? Dlaczego akurat 1 marca został wybrany jako dzień ich upamiętnienia? Odpowiedzi można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.