Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Norwid Studio Film Festiwal

Regulamin konkursu klasowego
NORWID STUDIO FILM FESTIWAL

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Radzyminie.

 

Warunki uczestnictwa:

  • nagranie filmu z recytacją dowolnie wybranego wiersza Cypriana Kamila Norwida,
  • warunki techniczne: długość filmu: od 1 do 3 minut.
  • przesłanie gotowego projektu na adres mailowy:

kuzkowskaedyta@lo1radzymin.edu.pl
lub
kocikowskakopytbarbara@lo1radzymin.edu.pl

nie później niż do 30 września 2023 roku.

W razie wątpliwości i kłopotów zachęcamy do kontaktu ze swoim nauczycielem polonistą.

Regulamin