Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii,
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Regulamin jest dostępny na stronie Związku OSP RP na stronie https://zosprp.pl  w zakładce Regulaminy.

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zakres tematyczny Turnieju:

Historia ochrony przeciwpożarowej
OSP i Związek OSP RP
Prewencja przeciwpożarowa
Ratownictwo medyczne
Organizacja szeroko pojętego ratownictwa

w tym:
▪ Tradycja i historia straży pożarnych.
▪ Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
▪ Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
▪ Ochrona ludności.
▪ Ochrona środowiska.
▪ Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
▪ Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
▪ Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
▪ Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
▪ Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
▪ Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz
zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
▪ Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
▪ Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych (w tym działania związane z ratownictwem
specjalistycznym).
▪ Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
▪ Zasady udzielania pierwszej pomocy.
▪ Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.