Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Spotkanie z koordynatorem wolontariatu

„Nie musisz być sam, gdy świat zwalił Ci się na głowę. Dotarło do mnie, że hospicjum, ten ruch oraz wszyscy ludzie zaangażowani w to przedsięwzięcie to jedna wielka rodzina. I taka jest prawda. Mało tego – uświadomiliśmy sobie, że w tym wszystkim wcale nie chodzi o śmierć czy cierpienie ludzi, ale przede wszystkim o godność dla życia ludzkiego. To dzięki hospicjum dostrzegliśmy, że tak naprawdę śmierć jest także życiem – gdyż dotyczy tych, którzy odchodzą, oraz tych, którzy pozostają. I to oni poprzez żywą pamięć o tych osobach nadają sens temu wszystkiemu, co wspólnie robimy”
 
Dnia 9 czerwca 2022, młodzież klas pierwszych i drugich uczestniczyła w spotkaniu z koordynatorem wolontariatu Ośrodka Hospicjum Domowego (Tykocińska 27/35, Warszawa), Panem Ireneuszem Jundziłł. Tematem rozmowy była działalność hospicjum. Dowiedzieliśmy się, że OHD zostało stworzone ponad 30 lat temu przez ludzi, którym doświadczenia dały poznać, jak trudna jest sytuacja osób przewlekle chorych i umierających, pozbawionych właściwej opieki. Główny celem instytucji jest udzielanie tym chorym profesjonalnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i duchowej, przystosowanej do ich indywidualnych potrzeb, niesienie pomocy rodzinom, a także jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych społecznie udzielać tej opieki. Zespół opiekuńczy, składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i wolontariuszy, stara się czynić wszystko, aby podopieczny mógł żyć bez bólu, wśród bliskich, w pełnej miłości, dobra i szacunku atmosferze.
Cieszymy się, że mogliśmy poznać tak wrażliwych i zaangażowanych ludzi! Spotkanie było pięknym doświadczeniem, unaoczniajacym dobro, które tkwi w ludzkich sercach. Tym samym było okazją do uwrażliwienia młodych ludzi na potrzeby chorych i umierających oraz do przybliżenia roli wolontariusza. Dziękujemy!
/Aleksandra Berlińska