Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Spotkanie z pracownikami Służby Więziennej

Spotkanie z pracownikami Służby Więziennej

2 czerwca br. do naszego liceum zawitali funkcjonariusze Służby Więziennej z Warszawy z Zakładu Karnego na Białołęce, ppor. Łukasz Stankiewicz i kpr. Sylwia Kaczmarczyk. Celem wizyty było spotkanie z uczniami, podczas którego przedstawiony został charakter wykonywanej pracy gości oraz uświadomienie uczestnikom zasad odpowiedzialności karnej, a także przybliżenie warunków, w jakich ludzie wchodzący w konflikt z prawem odbywają karę w murach więzienia. Oprócz wykładów prowadzących, uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację dotyczącą pełnionej służy, a co najważniejsze, mogli zadawać pytania i porozmawiać na temat przestrzegania prawa, zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia swojego i innych, o konieczności i formie udzielania pomocy osobom poszkodowanym, np. w wyniku wypadku (za nieudzielenie pomocy grozi odpowiedzialność karna!). Zebrani na sali mogli również zaspokoić swoją ciekawość, uzyskując odpowiedzi na pytania o warunki życia osadzonych, ich dzienny koszt utrzymania czy możliwość zatrudnienia osób z ograniczeniem wolności. Zainteresowaniem także cieszyły się informacje dotyczące możliwości wstąpienia w szeregi funkcjonariuszy, warunki pracy czy płace.
Spotkanie z pewnością spełniło swoją rolę, uczniowie uzyskali wiedzę z zakresu działań tego typu formacji, a co najważniejsze, dowiedzieli się, czym grozi nieprzestrzeganie prawa i łamanie przepisów.
/Magdalena Krysiak