Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

XI Szkolny Konkurs Teologiczny

XI Szkolny Konkurs Teologiczny

Tradycją naszej szkoły są konkursy o tematyce religijnej.
Tegoroczny Szkolny Konkurs odbył się pod hasłem: „Benedykt XVI – osoba dokonania”.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: przyjaciel naszej szkoły i fundator nagród dla młodzieży ks. prałat Krzysztof Ziółkowski — Proboszcz Parafii Świętego Jana Pawła II w Radzyminie i p. Aldona Torenc — Dyrektor naszego Liceum. Organizacją i koordynowaniem prac zajęły się p. Ewa Rosa, Magdalena Adamska, p. Agnieszka Strojecka, Magdalena Jurzak i p. Anna Borowska.
Celem konkursu było wyrażenie wdzięczności za owoce prawie ośmioletniego pontyfikatu Benedykta XVI i jego dokonania jako człowieka, naukowca i następcy św. Piotra. Konkurs przeprowadzono w kategorii prezentacja multimedialna.
Zwycięzcy:
I miejsce: Dawid Kalata 4h
II miejsce: Agnieszka Kania 4f
III miejsce: Paweł Pietrucha 1b
Gratulujemy!
Po części oficjalnej młodzież naszego Liceum zaprezentowała wielkopostny program artystyczny do scenariusza p. Ewy Rosy: „On jest Miłością”. Dziękujemy naszym artystom.

Nagrodzoną prezentację można zobaczyć tutaj