Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

200-setna rocznica urodzin Norwida

24 września 2021 roku obchodziliśmy 200-setną rocznicę urodzin patrona naszej szkoły, Cypriana Norwida. Słowa poety: „Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie / Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…” są dla nas drogowskazem – żyć tak, aby innych nie krzywdzić, zarówno czynem, jak i słowem, rozwijać się, ale też być twórczym i otwartym na to co nowe.

Wizyta premiera RP

Poeta, który umarł w zapomnieniu, w przytułku dla ubogich w Ivry, doczekał się nobilitacji. Tego dnia w murach naszej szkoły gościł premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Kultury i Szkolnictwa Wyższego Przemysław Czarnek i Mazowiecka Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek. Jubileusz 200-setnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida to święto uczniów i nauczycieli wszystkich szkół noszących imię Norwida, ale to w naszej placówce premier zainaugurował konkursy poświęcone twórczości artysty. Uczniowie opowiedzieli szefowi rządu o historii szkoły, jej tradycji, podejmowanych działaniach, osiągniętych sukcesach. Zaprosili do wspólnego obejrzenia prac przygotowanych w konkursie „Wszystkie twarze Norwida”. Pan premier Morawiecki w swoim wystąpieniu mówił o dorobku literackim i malarskim Norwida, dorobku który czyni artystę jedną z najoryginalniejszych i najwszechstronniejszych postaci polskiej literatury i kultury. Pan premier podsumował spotkanie słowami:

– „Dzieło jego życia jest lokatą najlepszą, jaką można sobie wyobrazić – także we współczesność myśli, w wiarę chrześcijańską, tradycję czy kulturę polską. Był i jest dla mnie pomostem do współczesności, a nawet do przyszłości”.

Minister Przemysław Czarnek pogratulował uczniom i nauczycielom podtrzymywania tradycji szkoły oraz kultywowania pamięci o patronie liceum. Szef MEiN powiedział:

– „Patron to jest rzeczywiście niezwykle ważna rzecz w szkole. Mieć takiego patrona jak Norwid, który się tu urodził, jest stąd, jest naszym rodakiem – to powód do wielkiej dumy i to się także przekłada na jakość pracy szkoły” – zaznaczył minister. – „Bądźcie dumni z Cypriana Kamila Norwida. Bądźcie dumni z tego, co robicie, bo rzeczywiście jesteście dla nas gwarantem tego, że tę przeszłość będziecie przenosić w przyszłość”.

Odsłonięcie popiersia Norwida w Chrzęsnem

 

Spektakl naszego teatru „Norwidowcy”

 

Wizyta premiera RP stanowiła preludium obchodów 200-setnej rocznicy urodzin Norwida w naszej szkole. Jeszcze tego samego dnia pojechaliśmy do Chrzęsnego, aby uświetnić słowem poety uroczystości odsłonięcia popiersia Norwida, w którym wzięli udział m.in. wicepremier i Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu profesor Piotr Gliński, senator Maria Koc, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, norwidolodzy oraz licznie przybyli przedstawiciele gmin i powiatów związanych z postacią artysty. Występ naszej młodzieży inspirowany poezją Norwida został owacyjnie przyjęty. Na scenie wystąpili: Aleksandra Bąk, Dominika Adamiak, Anna Oreszczuk, Weronika Więch, Martyna Jeziórska, Julia Grudzień, Wiktoria Werelich, Maciej Pałdyna, Bartosz Ordyniak, Cezary Polak. Obsługą techniczną zajęły się Joanna Wawrzaszek Izabela Skowyrska. Spektakl przygotowały p. Agnieszka Strojecka i p. Maria Różycka.

Uczestniczyliśmy także w uroczystości odsłonięcia przez wicepremiera Piotra Glińskiego popiersia Cypriana Kamila Norwida. Uczeń naszej szkoły Kacper Stankiewicz uświetnił ten moment recytując fragment „Vade – mecum” Norwida.

24 września wicepremier Piotr Gliński podpisał także list intencyjny w sprawie Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach.

Miejmy nadzieję, że to muzeum sprawi, że Norwid przestanie być bezdomny a jego myśl będzie docierać do szerokiej publiczności, tak, by ziściły się słowa poety: „Syn minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku (…)”.