Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

EkoWalentynki 2022

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji ekologiczne Walentynki – #EkoWalentynki.
Obecnie trwa zbiórka baterii, ale mobilizujemy się do większej i szybszej zbiórki i ogłaszamy konkurs.
Startujemy już teraz i zapraszamy do udziału wszystkie klasy!
Każda klasa otrzymała pudełko do zbierania zużytych baterii. Znajdują się one w Waszych salach lekcyjnych. Dalej zbieracie baterie i napełniacie swoje pojemniki. Na przełomie lutego i marca komisja konkursowa zważy zebrane surowce i przeliczy ich ilość na jednego ucznia danej klasy. Zwycięska klasa otrzyma słodkie upominki.
Niech moc będzie z Wami 🙂

Koordynatorzy akcji:
Katarzyna Kostrzewa
Justyna Bylak

To już kolejna edycja EkoWalentynek.
Do tej pory w akcji wzięło udział ponad 1000 partnerów w całej Polsce, ponad milion zebranych zużytych baterii. W tym roku kolejne organizacje, samorządy dołączają do akcji!

A jak wygląda zbiórka i recykling baterii i elektroodpadów w naszym kraju?

W  roku 2020 w Polsce osiągnięto 45% poziom zbiórki baterii i akumulatorów (zebrano ok 67 tys. ton!). Zdecydowana większość wprowadzanych na rynek baterii i akumulatorów to baterie przemysłowe i samochodowe. Osiągnięto także wymagany 60% poziom zbiórki elektrośmieci
(ok. 420 tys. ton). Minimalne poziomy zbierania dla elektroodpadów zgodnie z prawem wzrastają każdego roku. W roku 2021 wymaganie to ponownie wzrosło o 5 punktów procentowych i minimalny poziom zbierania wynosić będzie 65% średniorocznej masy wprowadzonej na rynek. Poziomy zbierania dla baterii na razie pozostają bez zmian.
Ważnym elementem pozwalającym na osiąganie rosnących poziomów zbierania jest właściwe i wystarczające finansowanie. Od 2005 roku w Polsce działa system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oparty o organizacje odzysku, które w imieniu podmiotów wprowadzających nowy sprzęt na rynek, realizują obowiązki w zakresie organizowania systemu zbierania i recyklingu elektroodpadów. Organizacje działające na polskim rynku, w tym Electro-System Organizacja Odzysku i Europejska Platforma Recyklingu przeznaczyły już na ten cel ponad miliard złotych i z roku na rok ich wydatki są wyższe. ROP w obszarze baterii realizowany jest z kolei przez tzw. podmioty pośredniczące, działające na podobnych zasadach jak organizacje odzysku. REMONDIS Electrorecycling Polska oraz Europejska Platforma Recyklingu od wielu lat realizują obowiązki także w tym zakresie.
Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących. Partnerzy projektu #EkoWalentynki na działania edukacyjne wydają rocznie blisko 2 miliony złotych. Ważne jest również, aby obok edukacji, konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby.
Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt, niezależnie od tego czy kupuje się nowy produkt czy nie. Coraz ważniejszą rolę spełniają również PSZOKi (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Funkcjonują równie projekty nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu. Przykładem takich działań jest projekt DECYDUJESZ.PL prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling Polska i Electro-System Organizacja Odzysku, w ramach którego zapewniany
jest nieodpłatny odbiór wielkogabarytowych urządzeń typu pralki czy lodówki.
Partnerami obchodów „EkoWalentynki 2022” w Polsce są: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.

  • https://www.remondis-electro.pl/
  • https://www.electro-system.pl/
  • https://erp-recycling.org/pl-pl/

#RemondisElectrorecycling #Remondis #ElectroSystem
#EuropejskaPlatformaRecyklingu  #EuropeanRecyclingPlatform
#ElektroŚmieci #ElektroOdpady #ElektroGraty #zsee #weee #zerowaste
#recycling #ochronaśrodowiska #workingforthefuture #zakładprzetwarzania
#edukacja #edukacjaekologiczna #decydujeszpl #Smarti #GreenTeam
#DominikDobrowolski #CyclingRecycling
Pomysłodawca i koordynator akcji #EkoWalentynki w Polsce

Dominik Dobrowolski , kontakt: dominik@cycling-recycling.eu