Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Konkursy norwidowskie w naszej szkole

📣 Konkursy związane z Patronem Szkoły – Cyprianem Kamilem Norwidem! 📚🖋
Drodzy uczniowie, w naszej szkole zawsze stawiamy na rozwijanie pasji i talentów naszych uczniów. Dlatego też mamy przyjemność ogłosić dwa kolejne konkursy związane z naszym wyjątkowym Patronem – Cyprianem Kamilem Norwidem. To doskonała okazja, aby oddać hołd wielkiemu polskiemu poecie, pisarzowi i malarzowi. Zachęcamy wszystkich do udziału i odkrywania piękna twórczości Norwida!

 

📖 I SZKOLNY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ POŚWIĘCONĄ ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI NORWIDA  „Cyprian Kamil Norwid – artysta totalny” 🖋

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat życia i twórczości Norwida,  zaktywizowanie uczniów do działań twórczych oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się 18 września 2023 i trwa do 18 października 2023.

2. Uczestnikiem mogą być uczniowie klas 1-4 naszego Liceum, którzy wykonają prezentację multimedialną dotyczącą tematu konkursu.

3. Prezentacja powinna być wykonana za pomocą dowolnego programu.

4. Prezentacja konkursowa musi zawierać od 10 do 20 slajdów.

5. Na pierwszym slajdzie należy zamieścić nazwę konkursu, imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły.

6. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (źródła, z których korzystano przy tworzeniu prezentacji, w tym również strony internetowe).

7. Prezentacje nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. wizerunek, prawa autorskie).

8. Komisja oceniać będzie: zawartość merytoryczną, język prezentacji, estetykę, oryginalność.

9. Prace należy wysłać do 18 października 2023 na adres biblioteka@norwid.com.pl 

10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 października.

 

 

🎨 I SZKOLNY KONKURS NA MEM O NORWIDZIE 🖌

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat życia i twórczości Norwida oraz zaktywizowanie uczniów do działań twórczych.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się 18 września 2023 i trwa do 18 października 2023.

2. Uczestnikiem mogą być uczniowie klas 1-4 naszego Liceum, którzy stworzą mem w dowolnym programie graficznym.

3. Mem rozumie się jako rysunek opatrzony komentarzem lub podpisem. Komentarz lub podpis może mieć charakter żartobliwy.

4. Zastrzega się nieuwzględnienie w konkursie prac o charakterze obraźliwym i wulgarnym.

5. Mem musi być autorskim dziełem uczestnika konkursu oraz nie może naruszać praw osób trzecich (np. wizerunek, prawa autorskie).

6. Komisja oceniać będzie: pomysłowość, żartobliwość, oryginalność, poprawność ortograficzną i zgodność z tematem nadesłanych prac.

7. Prace powinny być wysłane do 18 października 2023  na adres biblioteka@norwid.com.pl

8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 października.

9. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w szkole.

 

Zachęcamy Was do aktywnego udziału w konkursach i odkrywania piękna twórczości Cypriana Kamila Norwida. Pamiętajcie, że to doskonała okazja do rozwijania swoich zainteresowań i talentów. Czekamy na Wasze prace i życzymy powodzenia! 🌟