Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Ostatni dzień konkursu „Napoje Energetyczne a Nasze Zdrowie”

Zapraszamy Wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie na plakat

o tematyce edukacyjnej pod hasłem:

„Napoje Energetyczne a Nasze Zdrowie”

 

 

CELE KONKURSU:

• Zwiększenie świadomości uczniów na temat wpływu napojów energetyzujących na zdrowie fizyczne i psychiczne.
• Zachęcanie do krytycznego myślenia i podejmowania świadomych decyzji dotyczących spożywania napojów energetyzujących.
• Rozwijanie umiejętności artystycznych i kreatywnego przekazu informacji na temat wpływu tych napojów.

Regulamin konkursu

1. Zadnie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu na temat napojów energetycznych.

2. Praca musi nawiązywać do jednego wybranego z pośród trzech proponowanych tematów:

– Skutki zdrowotne spożywania napojów energetycznych, takie jak: problemy z sercem, nadciśnienie, zaburzenia koncentracji i snu itp.

– Alternatywne i zdrowe źródła energii dla młodzieży

– Wpływ napojów energetycznych na społeczeństwo, zwłaszcza w kontekście młodzieży

3. Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A2 (układ poziom lub pionowy).

4. Praca konkursowa musi być indywidualną i samodzielną pracą ucznia i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym szczególności wizerunku i praw autorskich.
5. Prace konkursowe należy złożyć do 11 marca 2024 r., do p. Justyny Bylak (sala nr 5).
6. Każda praca musi być czytelnie podpisana: imię, nazwisko, klasa.
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 marca.
8. Na laureatów konkursu czekają nagrody.
9. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w Szkole.