Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Recykling Daje Owoce w Radzyminie!

Recykling Daje Owoce w Radzyminie!

Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie i koordynatorki akcji Justyna Bylak i Katarzyna Kostrzewa , ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (ERP) we współpracy z ekologiem i podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim zapraszają do udziału w kolejnej edycji edukacyjnej akcji pt. Recykling Daje Owoce. Celem akcji jest promocja selektywnej zbiórki zużytych baterii. W akcji mogą wziąć udział placówki oświatowe, samorządy oraz organizacje społeczne z całej Polski.

Zbiórka zużytych baterii będzie trwała w naszej szkole do 22 grudnia 2022r. Baterie będą zbierane do specjalnych pojemników, które będą rozstawione w każdej sali lekcyjnej i podpisane symbolem klasy. Bezpłatny odbiór zsee i baterii będzie koordynowany przez firmę REMONDIS Electrorecycling, która współpracuje z ERP w Polsce. Wszystkie zebrane podczas akcji baterie będą poddane odzyskowi i recyklingowi.

Zachęcamy do udziału w akcji
Koordynatorki:
Justyna Bylak
Katarzyna Kostrzewa