Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Święto Szkoły

23 września 2022 r. obchodzimy Święto Szkoły. W tym roku świętujemy 201 urodziny naszego patrona – Cypriana Kamila Norwida.

Placówka nosi imię poety od 1984 roku. O Norwidzie możemy powiedzieć, że to geniusz wykraczający poza ramy epoki romantyzmu. Był nie tylko poetą, ale także dramaturgiem, malarzem, rysownikiem i rzeźbiarzem, a także tłumaczem, publicystą, filozofem, badaczem kultury, moralistą. Tworzył ponad epokami. Problematykę współczesną łączył z wizją świata i człowieka opartą na tradycji. Poezja Norwida oddaje koloryt nie tylko XIX wieku, ale stanowi pretekst do bliższego przyjrzenia się współczesnej Europie, Polsce, światu. Daje też znakomitą okazję do głębszej refleksji nad polskim patriotyzmem, naszą przeszłością, potrzebą bycia użytecznym. W jego twórczości gościli wielcy ludzie: generał Bem, Sokrates, Dante, Kolumb, Mickiewicz, Chopin i wielu innych, których łączyło ucieleśnienie geniuszu i brak zrozumienia przez współczesnych. Norwid podzielił los ludzi wielkich, którzy przekraczali ramy epok. Współcześni go nie pojęli. Co zatem wpływa na aktualność jego twórczości – tak niedocenionej za życia? Norwid nie był wieszczem, a jednak to jego twórczość przekracza barierę czasu i stanowi inspirację dla kolejnych pokoleń.

Jesteśmy Szkołą Norwidowską kierującą się przesłaniem Patrona:
„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy
– praca, by się zmartwychwstało.”

Słowa poety są dla nas wskazówką w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

W ramach obchodów 201 rocznicy urodzin Norwida zachęcamy do poznania jego twórczości. Na stronie naszej szkoły, w zakładce Biblioteka, zamieściliśmy link do prezentacji przedstawiającej postać naszego patrona. Swoją wiedzę można sprawdzić w teście, zamieszczonym pod koniec prezentacji.

Zachęcamy również do udziału w konkursach norwidowskich:
Konkurs plastyczny „Czas na Norwida”
Konkurs recytatorski z okazji obchodów Roku romantyzmu w naszej szkole.