Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Szkolny Konkurs Teologiczny

Szkolny Konkurs Teologiczny: Jan Paweł II – pielgrzym pokoju

Tradycją naszej szkoły są konkursy o tematyce religijnej. W tym roku – 13 kwietnia 2022 -odbyła się już X – jubileuszowa edycja Szkolnego Konkursu Teologicznego pod hasłem: Jan Paweł II – pielgrzym pokoju – poświęcona św. Janowi Pawłowi II i jego zaangażowaniu w promocję pokoju na świecie. Młodzież miała wykonać prezentację multimedialną lub film.
Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli ks. Krzysztof Ziółkowski — Proboszcz Parafii Świętego Jana Pawła II w Radzyminie – Fundator nagród oraz p. Aldona Torenc — Dyrektor naszego Liceum. Organizacją i koordynowaniem prac zajęły się p. Agnieszka Strojecka i p. Ewa Rosa.
Uczestnicy Konkursu podkreślali, że zarówno doświadczenie osobiste – Jan Paweł II sam przeżył II wojnę światową – jak i jego intelektualna refleksja pozwalają zapamiętać go jako zdecydowanego przeciwnika działań wojennych. Papież nazywał wojnę „przegraną ludzkości”.
Sam podejmował zarówno działania dyplomatyczne, występował w siedzibach organizacji międzynarodowych, jak również inicjował modlitwy o pokój, do których zapraszał przedstawicieli różnych wyznań i religii. Jako niestrudzony orędownik pokoju podczas swego pontyfikatu odbył ponad 1000 oficjalnych i nieoficjalnych spotkań z głowami państw i premierami. ​
Podczas pontyfikatu Jana Pawła II mieliśmy do czynienia z co najmniej z kilkoma konfliktami o charakterze międzynarodowym, w których interweniowała dyplomacja watykańska lub sam Ojciec Święty. Młodzież wymieniała m. in. konflikt pomiędzy Argentyną a Chile z 1978 r, tzw. wojnę o Falklandy z 1982, czy wysiłki dyplomacji watykańskiej, by przywrócić pokój na Bałkanach, gdy w 1998 wybuchła wojna w Kosowie. Nie zabrakło stanowczych wypowiedzi Jana Pawła II w 2003 wobec wojny w Iraku, czy w działań niepodległościowych Litwy. Nie sposób wreszcie zapomnieć jakim bólem napełnił Papieża stan wojenny w Polsce i jak wiele zdziałał dla naszej wolności. Podkreślano też wizytę w Radzyminie na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r.

Pani Dyrektor wręczyła zwycięzcom nagrody:

I miejsce: Agnieszka Kania 3f
II miejsce: Weronika Rowicka 3f
III miejsce: Krzysztof Pękala 1a

Dyplomy za udział dla:
1. Jakuba Chibowskiego 1a
2. Natalii Gastoł 3e
3. Gabrieli Góral 1a
4. Natalii Kasprzykowskiej 1b
5. Oskara Pachulskiego 1b
6. Alicji Pietruchy 2b
7. Darii Senkowskiej 3e
8. Emilii Skarzyńskiej 1b
9. Emilii Sołowiej 1b

Na koniec zebrani wysłuchali programu artystycznego: „Jan Paweł II – pamiętamy…”, przypominającego życie i dokonania Papieża Polaka.

/A. Strojecka

 

Fot. M. Traczyk