Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Warsztaty biologiczne „Zobaczyć DNA”

W dniu 20 października 2021 roku w szkole odbyły się warsztaty biologiczne „Zobaczyć DNA”. Do szkoły tego dnia przyjechali pracownicy z BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie.

W zajęciach wzięła udział grupa uczniów z klas 1 d oraz 3 f.

Celem warsztatów było poznanie i porównanie metod izolacji DNA z tego, co jemy (pomarańcze) oraz własnego DNA. Uczniowie własnoręcznie przeprowadzili oba eksperymenty. W trakcie doświadczenia uczestnicy warsztatów wykorzystali techniki powszechnie stosowane w badaniach naukowych. Praktyczna część zajęć uzupełniana była krótkimi wykładami, które objaśniały istotę stosowanych metod oraz przybliżyły wybrane zagadnienia związane z przeprowadzanym ćwiczeniem, takie jak: budowa i funkcja DNA, zmienność genetyczna, jej źródła i znaczenie oraz zastosowanie analizy zmienności genetycznej w kryminalistyce, badaniach naukowych, diagnostyce medycznej i innych dziedzinach.