Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Podsumowanie Projektu
„Hałas w Szkole”

Podsumowanie Projektu „Hałas w Szkole”

 

Celem projektu „Hałas w Szkole” było zbadanie poziomu hałasu w naszej placówce oraz jego wpływu na uczniów. Projekt został zrealizowany przez  grupę uczniów klasy 2A, którzy wykonali pomiary hałasu oraz przeprowadzili ankiety wśród społeczności szkolnej.
Etapy projektu:
  1. Pomiar poziomu hałasu: Pomiary wykonano w różnych miejscach szkoły, takich jak klasy, korytarze i sklepik, za pomocą decybelomierza.
  2. Ankiety i wywiady: Ankiety skierowane do uczniów miały na celu zbadanie subiektywnych odczuć związanych z hałasem oraz jego wpływu na naukę.
  3. Analiza danych: Wyniki zostały poddane analizie statystycznej.
Wyniki:
  • Poziomy hałasu: Najbardziej hałaśliwymi miejscami są korytarz przy sklepiku (65%), dolny korytarz w starej części (46%) oraz górny korytarz w starej części (37%).
  • Najcichsze miejsca: Biblioteka, Przebieralnie, Wnęka korytarza przy hali sportowej
  • Wpływ na uczniów: 88% uczniów odczuwa zmęczenie z powodu hałasu, 53% ma trudności z koncentracją na lekcjach, a 55% doświadcza bólów głowy.
Rekomendacje:
  • Redukcja hałasu: Wdrożenie materiałów dźwiękochłonnych w klasach i na korytarzach.
  • Kampanie edukacyjne: Promowanie cichej komunikacji i edukacja na temat negatywnych skutków hałasu.
  • Strefy ciszy: Utworzenie miejsc, gdzie uczniowie mogą odpocząć od hałasu.
Wnioski:
Projekt wykazał, że hałas jest istotnym problemem w naszej szkole, wpływającym na komfort oraz efektywność nauki. Dzięki odpowiednim działaniom możemy znacząco poprawić warunki nauki i pracy.
Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i wsparcie w realizacji projektu. Szczegółowe informacje można pobrać w pliku.